blog.back_button
5 sposobów jak legalnie prowadzić firmę i nie płacić składek ZUS

Koszty prowadzenia biznesu są wysokie, co skłania wielu przedsiębiorców do szukania oszczędności. Podatki, składki na ubezpieczenie, opłaty za prowadzenie księgowości, wynajem lub utrzymanie biura, a także wynagrodzenia dla pracowników to tylko najbardziej podstawowe stałe zobowiązania. Czy można część z tych wydatków minimalizować, nie naruszając obowiązujących przepisów prawa? Tak. Koszt, który można wyeliminować to np. składki ZUS.

Nierejestrowana działalność gospodarcza

Jednym ze sposobów na generowanie oszczędności jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Takie rozwiązanie nie wymaga opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Co więcej, nie trzeba opłacać zaliczek na ZUS. Nierejestrowana działalność gospodarcza nie narzuca także obowiązku zgłaszania działalności do CEIDG i GUS.

Jest to ciekawe rozwiązanie, ale zarezerwowane dla początkujących przedsiębiorców lub osób, które traktują działalność jako dodatkowe źródło przychodu. Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe tylko w przypadku, kiedy przychody w żadnym miesiącu nie przekraczają 1400 zł w roku 2021 oraz 1505 w roku 2022. Co więcej, taka forma działalności dedykowana jest wyłącznie osobom, które w przeciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej.

Działalność jednoosobowa i etat

Kolejnym rozwiązaniem, dla osób traktujących działalność gospodarczą jako dodatkowe źródło utrzymania jest połączenie prowadzenia firmy z etatem. Warunkiem jest otrzymywanie wynagrodzenia w ramach zatrudnienia przynajmniej w wysokości minimalnej krajowej, czyli 2800 zł brutto w roku 2021 i 3010 zł brutto w roku 2022. Dzięki temu połączeniu w ramach opłat ZUS przedsiębiorca zobowiązany jest wyłącznie do regulowania składki zdrowotnej.

Korzystanie z ulg

Możliwe jest także obniżenie składek ZUS, dzięki korzystaniu z ulg. Osoby decydujące się na własną działalność mają do wyboru trzy rodzaje wsparcia: ulga na start, preferencyjne składki oraz Mały ZUS+. Ulga na start jest równoznaczna ze zwolnieniem przez 6 miesięcy z konieczności opłacania składek przez nowych przedsiębiorców.

Po wykorzystaniu przysługującego zwolnienia można skorzystać z preferencyjnych składek przez 24 miesiące. Najniższa podstawa, od której odliczane są składki, to 30% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to składkę w wysokości 840 zł w 2021 roku oraz 903 zł w 2022.

Ostatni rodzaj ulgi, czyli Mały ZUS+ przeznaczony jest dla firm zarejestrowanych w CEIDG, których przychód za poprzedni rok nie przekroczył 120 tys. zł. W tym przypadku podstawa do opłacania stawki zależy od dochodu w roku poprzednim.

Rejestracja spółki

Jeżeli żaden z wymienionych przykładów nie okazał się dla Ciebie wystarczająco przekonujący, możesz rozważyć prowadzenie spółki, ponieważ wspólnicy i członkowie zarządu spółki mogą być zwolnieni z opłacania składek ZUS. Nie dotyczy to jednak spółek jednoosobowych.

Występuje wiele różnić pomiędzy działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli zastanawiasz się, jaka forma prowadzenia firmy będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, zachęcamy po lektury jednego z naszych poprzednich wpisów: Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Zapoznając się z tekstem, nie tylko poznasz różnice, ale także dowiesz się jak zarejestrować spółkę.

Gdzie jeszcze szukać oszczędności?

W niniejszym tekście skoncentrowaliśmy się na pięciu legalnych sposobach, które umożliwiają zminimalizowanie lub niepłacenie w ogóle składek ZUS. Istnieje jednak więcej sposobów na optymalizacje finansów firmy. Należą do nich m.in. obniżenie podatków, a także minimalizowanie kosztów, które generuje prowadzenie księgowości firmowej. Te tematy również zostały już poruszone na naszym blogu:

Jak legalnie płacić niskie podatki

Tania księgowość dla spółki z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisami, a w przypadku dodatkowych pytań, do kontaktu z naszymi doradcami.