Powrót do listy artykułów
BIK – czym jest i jakie gromadzi informacje?

BIK, czyli po rozwinięciu Biuro Informacji Kredytowej, jest instytucją, która przechowuje informacje na temat kredytobiorców, w sieci banków z całej Polski. W BIK-u zachowywane są informację zarówno o klientach indywidualnych, jak i przedsiębiorcach. Łącznie gromadzi on dane z ponad siedmiuset instytucji finansowych, 159 milionów rachunków kredytowych i pożyczkowych oraz wiarygodność kredytową 25 milionów Polaków. Co ciekawe – ak podaje oficjalna strona internetowa BIK-u, przechowywane informacje są w 90% pozytywne.

BIK – sposób działania

BIK może przetwarzać i udostępniać instytucjom bankowym niektórych informacji, które stanowią tajemnicę bankową. Ma to na celu pomóc bankom, w ocenie wiarygodności kredytowej ich klientów, co w efekcie końcowym prowadzi do bardziej skutecznego działania instytucji udzielających kredytów.

W skrócie można powiedzieć, że dzięki niemu, osoby, które regularnie spłacają swoje zobowiązania zgodnie z warunkami umowy, są nagradzane, a osoby, które nie wywiązują się ze swoich kredytów są “karane”.

BIK – przetwarzanie danych osobowych

Oczywiście konsument musi wyrazić zgodę, na taki przebieg spraw, w przeciwnym razie żadne dane wrażliwe nie mogą być przetwarzane i udostępniane (art. 105 ust. 4f Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe). Brak wyrażenia zgody może mieć dwojakie skutki. Bank w takiej sytuacji może:

  • odmówić przyznania kredytu, lub
  • przyzna kredyt, jednak nasze dane nie będą udostępniane w BIK-u.

Warto jednak udzielić tej zgody, ponieważ banki bardzo blisko współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Zaczerpują one z BIK-u informacji, dzięki którym szanse na przyznanie nam kredytu mogą znacznie wzrosnąć (jeżeli jesteśmy uczciwymi klientami, rzecz jasna).

Każdy konsument, w dowolnym momencie, może poprosić BIK o udostępnienie przechowywanych danych na swój temat (niestety wiąże się to z kosztem 39 złotych za każdy raport). Na podstawie raportu BIK, można skalkulować swoją zdolność kredytową, szanse na otrzymanie kredytu oraz zobaczyć jakie aktualnie mamy zobowiązania i z jakich już się wywiązaliśmy. Można również przeczytać o naszej terminowości, czy nie spóźniamy się płatnością którejś z rat. Oferuje on również usługę informowania, w każdej chwili, gdy na nasze dane personalne jest zaciągane jakieś zobowiązanie. Taka usługa minimalizuje ryzyko, że ktoś zadłuży się na nasze dane. Jak podaje BIK na swojej stronie internetowej, dzięki usługom BIK-u udaremnia się rocznie wyłudzenia o łącznej kwocie 365 milionów złotych.

Trzeba zaznaczyć, że BIK jako osobny byt, nie podejmuje decyzji na temat przyznania kredytu, a jedynie przekazuje informacje instytucji finansowej, na temat klienta. Warto jest więc posiadać pozytywną historię kredytową.

Czy BIK jest bezpieczny?

Tak, BIK jest bezpieczny. Działa on zgodnie z prawem i w jego granicach, spełnia wszystkie normy RODO. Oprócz tego, inwestuje on duży kapitał w bezpieczne i stabilne serwery do przechowywania danych oraz posiada wiele środków zapobiegawczych przeciwko atakom hakerskim.

Czy można wycofać zgody na przetwarzanie danych?

Odpowiedź brzmi – to zależy. Kiedy już podpisujemy umowę o kredyt z instytucją finansową i wyrazimy zgodę, to jest ona ważna przez okres, w którym to zobowiązanie jest otwarte i można tę zgodę wycofać po zamknięciu kredytu (lub wygaśnie sama po 5 latach od spłacenia zobowiązania). Jednak w przypadku dopuszczenia się zwłoki powyżej 60 dni w spłacie i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania nas przez bank lub inny podmiot udzielający pożyczki / kredytu, o zamiarze przetwarzania naszych danych osobowych bez naszej zgody – dane nasze będą wówczas bez tej zgody przetwarzane. Nie można jej również wtedy cofnąć. Co istotne, przetwarzanie tych danych bez naszej zgody nie może trwać więcej niż 5 lat.