Powrót do listy artykułów
Czy firma windykacyjna może skutecznie dochodzić w sądzie przedawnionego roszczenia?

W dzisiejszym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące możliwości firm windykacyjnych w dochodzeniu przedawnionych roszczeń w sądzie. Przedawnienie to termin prawny oznaczający utratę prawa do dochodzenia roszczenia po upływie określonego czasu. Pytanie, które często się pojawia, brzmi – czy firma windykacyjna może jeszcze skutecznie egzekwować takie roszczenia?

Przedawnienie długu – czym jest?

Przedawnienie długu to termin prawny oznaczający utratę prawa wierzyciela do dochodzenia swojego roszczenia wobec dłużnika po upływie określonego okresu czasu. Jest to zasada prawa mająca na celu zapewnienie stabilności i pewności prawnej.

Przedawnienie długu polega na tym, że po upływie określonego terminu, określanego zazwyczaj w przepisach prawa, wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia swojego roszczenia przed sądem lub innymi środkami prawnymi. Dłużnik, który nie uregulował swojego zobowiązania w określonym czasie, nie jest już prawnie zobowiązany do jego spłaty.

Po jakim czasie dług się przedawnia?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, istnieje ustalony podstawowy okres przedawnienia wynoszący dokładnie sześć lat. Jednakże, dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten skraca się do trzech lat. Warto zaznaczyć, że w poszczególnych ustawach mogą być zawarte odmienne przepisy dotyczące terminów przedawnienia dla konkretnych rodzajów roszczeń. Każdorazowo, terminy te są obliczane od momentu wymagalności roszczenia, czyli od dnia, w którym wierzyciel uzyskuje prawo do żądania zaspokojenia swojego uprawnienia.

Jak działają firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne specjalizują się w odzyskiwaniu długów od osób, które nie uregulowały swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Często zdarza się, że firma windykacyjna nabywa wierzytelność od wierzyciela i podejmuje działania mające na celu odzyskanie długu od dłużnika. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy firma windykacyjna może dochodzić przedawnionego roszczenia w sądzie.

Przedawnione roszczenie – czy można żądać jego spłaty?

Należy podkreślić, że samo przedawnienie roszczenia nie powoduje, że ono znika. Wierzyciel czy firma windykacyjna, wciąż mają prawo takiego roszczenia dochodzić od dłużnika. Sytuacja ulega jednak zmianie w kontekście skierowania takiej sprawy do sądu.

Czy konieczne jest podniesienie zarzutu przedawnienia gdy wierzyciel wystąpił na drogę sądową?

Wszystko zależy od tego czy dłużnikiem jest konsument, czy podmiot, którego zadłużenie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 117 § 21 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Sąd obecnie z urzędu bada, czy roszczenie przeciwko konsumentowi nie jest przedawnione. Konsument nie musi zatem podnosić zarzutu przedawnienie. Inaczej wygląda sytuacja dotycząca roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami. W takiej sytuacji sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu, a jedynie na zarzut pozwanego (dłużnika).

Podsumowanie

Dla firm windykacyjnych ważne jest zrozumienie terminów przedawnienia i świadomość, że przedawnione roszczenia są trudniejsze do skutecznego dochodzenia. W przypadku przyszłych działań windykacyjnych warto skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Dla dłużników ważne jest zwrócenie uwagi na terminy przedawnienia swoich zobowiązań. Jeśli podejrzewasz, że roszczenie wobec Ciebie mogło przedawnić się, skonsultuj się z prawnikiem, który oceni Twoją sytuację i doradzi odpowiednie działania.

W każdym przypadku decyzja o skutecznym dochodzeniu przedawnionego roszczenia w sądzie zależy od indywidualnych okoliczności.