Powrót do listy artykułów
Czym jest BIG?

BIG, a po rozwinięciu — Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja gromadząca i przechowująca informacje na temat konsumentów i przedsiębiorców. Ich przedmiotem są wszelkiego rodzaju kwestie finansowe, w tym zadłużenia. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy m.in. kiedy informacje o kimś mogą zostać umieszczone w BIG-u.

Więcej o BIG

W Polsce nie funkcjonuje jeden, nadrzędny BIG, tylko kilka samodzielnych jednostek. Należą do nich:

 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA;
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor);
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej;
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Z tytułowego rejestru korzystają nie tylko osoby, które chcą sprawdzić informacje na temat własnego zadłużenia, ale także wszelkie rodzaju instytucje finansowe. W ten sposób mogą zweryfikować sytuację finansową osoby, której pożyczają pieniądze. BIG to także cenne źródło informacji w kontaktach biznesowych, np. na temat przyszłego potencjalnego kontrahenta.

Kiedy Twoje dane mogą trafić do tego rejestru?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w BIG mogą znaleźć się informacje zarówno na temat konsumentów, jak i przedsiębiorców. Są jednak pewne różnice odróżniające te dwa wpisy.

W przypadku biur informacji gospodarczej dane mogą trafić do rejestru, kiedy spełnione są następujące warunki:

 • Podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla przedsiębiorców;
 • Termin danej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej;
 • Upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel, który przekazał informację o długu do BIG, musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni. Jeśli nie zostanie spłacone, informacje o nim będą przetwarzana przez BIG przez 6 lat w przypadku konsumentów i 10 lat w przypadku przedsiębiorców. Po tym czasie BIG musi dane usunąć.

Jakie dane mogą trafić do BIG-u?

Do rejestru trafiają przede wszystkim szczegółowe dane identyfikujące daną osobę. Jednak dokładny zakres informacji, które wierzyciel może przekazać do BIG, jest ściśle określony w przepisach ustawy.

W przypadku informacji negatywnej, w rejestrach mogą zatem znaleźć się dane dotyczące:

 • Podstawy prawnej zobowiązania;
 • Waluty i całkowitej kwoty długu;
 • Kwoty ewentualnej zaległości;
 • Daty zaistnienia zaległości;
 • Działań podjętych w sprawie zobowiązania;
 • Potencjalnej informacji o podważeniu przez dłużnika całości lub części długu;
 • Dat przesłania wezwań do zapłaty;
 • Ewentualnego zbycia lub przedawnienia długu.

W przypadku informacji pozytywnej, do baz BIG mogą natomiast trafić dane na temat kwoty, waluty, daty wymagalności oraz daty uregulowania zobowiązania.