Powrót do listy artykułów
Dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej

Otworzenie swojej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wydatkami. Ilość i rodzaj wydatków zależy oczywiście od tego jakie usługi będziemy świadczyć. Nie mniej jednak, zawsze są to niemałe koszta. Można jednak nieco odciążyć swój budżet, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie, może okazać się sporym odciążeniem finansowym dla przyszłego przedsiębiorcy. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy o jakiej kwocie mowa, na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze oraz w jaki sposób przygotować wniosek.

Czym jest dofinasowanie z Urzędu Pracy?

Dofinansowanie z urzędu pracy to forma wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców. W rzeczywistości są to bezzwrotne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Udzielane są w całości jednym przelewem i nie trzeba ich zwracać, o ile nie złamie się warunków umowy z urzędem. Co więcej, pieniądze z PUP wpływają na konto przyszłego przedsiębiorcy stosunkowo szybko i „z góry”, czyli zanim rozpocznie on zakupowe szaleństwo.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Nie jest ono dla każdego. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełanić kilka warunów. Szczegółowa lista zależy od konkretnego urzędu pracy, jednak aby uzyskać dofinansowanie najczęściej należy spełniać poniższe warunki:

  • posiadać status osoby bezrobotnej (zwykle można się zarejestrować jako bezrobotny i jeszcze tego samego dnia złożyć wniosek o dofinansowanie),
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej ani nie mieć jej aktualnie zawieszonej,
  • nie składać w innym PUP wniosku o dotację na założenie firmy,
  • posiadać uregulowane zobowiązania wobec funduszy celowych i nie jesteś objęty zajęciami komorniczymi,
  • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy nie można być karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • w określonym czasie np. ostatnim roku nie można było odrzucić oferty stażu lub pracy przedstawionej przez PUP.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2022 roku wynosi aż ok. 36 tys. złotych. W niektórych urzędach może być ona nieco niższa, niemniej nadal są to sumy, o które zdecydowanie warto się ubiegać. Dodajmy przy tym, że z ich pomocą można sfinansować różne rzeczy i usługi związane z uruchomieniem lub późniejszym prowadzeniem biznesem.