Powrót do listy artykułów
Estoński CIT w 2023 r. – jakie zmiany?

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe regulacje zmieniające estoński CIT. Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadził ustawodawca?

Estoński CIT — czym jest?

Estoński CIT to inaczej ryczałt od dochodu spółek kapitałowych. Potoczna nazwa dla tego sposobu opodatkowania wzięła się stąd, że podobny system po raz pierwszy został wprowadzony w Estonii.

Estoński CIT — najważniejsze zmiany w 2023 r.

Do najważniejszych zmian w estońskim CIT, jakie zaszły od stycznia 2023 r., należą:

  • Zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości również, jeśli spółka korzysta z estońskiego CIT przez równo 4 lata;
  • Spółka spełnia warunek minimalnego zatrudnienia, jeśli jest płatnikiem ZUS lub PIT;
  • Samochody osobowe używane w sposób mieszany – 50% wydatków uznawane za niezwiązane z działalnością;
  • Zapłata podatku od dywidendy i podzielonego zysku – do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia;
  • Zapłata podatku od dochodu z przekształcenia – do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT;
  • Zawiadomienie o wejściu w estoński CIT – w terminie do końca 1 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Wątpliwości związane z minimalnym zatrudnieniem

Nowelizacja przepisów dotyczących estońskiego CIT-u rozwiewa także wątpliwości związane z kwestią spełnienia warunków dotyczących minimalnego zatrudnienia.

Jednym z warunków, którzy trzeba spełniać, by móc korzystać z estońskiego CIT jest zatrudnienie co najmniej 3 osób przez 300 dni w roku podatkowym. Co ważne, nie musi być to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca dopuszcza możliwość zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, ale to na podatniku CIT musi jednak z tego tytułu ciążyć obowiązek płatnika PIT i płatnika ZUS.

Pojawiały się więc liczne wątpliwości związane z tym, czy te warunki są spełnione w przypadku, gdy spółka zatrudnia na umowę zlecenia osoby zwolnione z podatku dochodowego, czyli te poniżej 26 r.ż.

Nowelizacja rozwiązała jednak te wątpliwości i dziś wiadomo, że wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem ZUS, aby móc korzystać z ryczałtu od dochodów spółek.

Mieszane użytkowanie samochodu — co z podatkiem?

Przed nowelizacją przepisów o estońskim CIT liczne wątpliwości budziła kwestia opodatkowania wydatków na samochody osobowe, użytkowane w sposób mieszany – na cele związane z działalnością gospodarczą i na cele prywatne.

Choć nowelizacja przepisów w tym zakresie jest niekorzystna dla podatników korzystających z ryczałtu od dochodów spółek, to jednak wiadomo, że wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu estońskim CIT-em jako oddzielna kategoria dochodu.

Jeśli więc samochód osobowy nie jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, to aż 50% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (w tym odpisy amortyzacyjne) podlegają opodatkowaniu estońskim CIT.

Estoński CIT — dłuższy czas na zapłatę podatku

Dotychczas, na zapłatę podatku od dywidendy spółka miała czas do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. W niektórych przypadkach mogło to powodować powstanie zaległości podatkowych. Ustawodawca zdecydował jednak wydłużyć ten termin. Obecnie na zapłatę podatku i złożenie deklaracji spółka będzie miała czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po roku, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku, czy też zaliczki na poczet dywidendy.