Powrót do listy artykułów
Firma w miejscu zamieszkania a podatki

Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu swojego zamieszkania jest jak najbardziej możliwe. Wiele osób, zwłaszcza “świeżych” przedsiębiorców, nie decyduje się od razu na wynajem biura. Nie uśmiecha im się także korzystanie z biura wirtualnego. Decydują zatem o zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w miejscu swojego zamieszkania. Istotne są jednak skutki podatkowe takiej decyzji. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy jak w tej sytuacji kształtują się poszczególne podatki.

Podatek od nieruchomości

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu, możesz wykorzystać je całe lub tylko jego część, np.: jeden pokój.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie :

  • 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części
  • 25,74 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wpłynie w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, to możesz zacząć prowadzić w nim firmę bez dodatkowych formalności.

Jeśli jednak specyfika prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego, np. przystosowania jednego pokoju do prowadzenia gabinetu kosmetycznego, wówczas konieczne może się okazać zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji publicznej.

Należy pamiętać, że kwota podatku od nieruchomości wzrośnie, jeżeli jakąś część mieszkania przeznaczymy wyłączenie na cele firmowe, nawet bez remontu czy przebudowy budynku.

Podatek VAT

Tutaj sytuacja kształtuje się dosyć korzystnie dla przedsiębiorcy, który zdecydował się prowadzić działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania. Ma on prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala to obniżyć podatki.

Co to oznacza? Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje mieszkanie zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych, to musi on określić udział procentowy, w jakim nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyliczonym procentem przysługuje mu prawo do odliczenia:

  • podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości,
  • czynszu,
  • mediów wykorzystywanych w tym lokalu (woda, energia elektryczna).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę w mieszkaniu, może do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki na czynsz, media, czy część odsetkową raty kredytu. A co z Internetem czy energią elektryczną? Nie stanowi to większego problemu. Wystarczy u operatorów wydzielić rachunki dla prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku całość tych rachunków będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.