Powrót do listy artykułów
Firmy windykacyjne – nowe regulacje

Choć o firmach windykacyjnych słyszał chyba każdy z nas, w chwili obecnej windykacja, a zwłaszcza ta pozasądowa, nie jest uregulowana prawnie. Brak jest regulacji dotyczących zarówno osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej.

Rodzaje windykacji

W prawie polskim wyróżniamy windykację sądową i pozasądową. Windykacja sądowa stanowi próbę odzyskania należności w toku procesu sądowego. Jej procedura jest szczegółowo uregulowana, a w toku postępowania chodzi o uzyskanie korzystnego orzeczenia zasądzające na rzecz powoda, czyli wierzyciela. Po uzyskaniu tytułu egzkucyjnego, wierzyciel ma prawo udać się z nim do komornika w celu wyegzekwowania swoich należności.

Windykacja pozasądowa natomiast dotychczas nie doczekała się żadnej regulacji. Brak szczegółowych regulacji w kwestii trybu przeprowadzania procesu windykacyjnego, daje firmom windykacyjnym sporą dowolność działania.

Firmy windykacyjne – cel wprowadzenia regulacji

Wielu z nas na pewno słyszało o natrętnych windykatorach, którzy dzwonią do dłużników próbując wyegzekwować należności. Według projektodawców nowe regulacje są uzasadnione wieloma naruszeniami ze strony firm windykacyjnych.

Obecnie wiele fimr windykacyjnych dopuszcza się m.in. nękania dłużników w związku z długiem przedawnionym, czy też innym spornym zobowiązaniem.

Firmy windykacyjne – proponowane zmiany

W związku z wieloma naruszeniami firm winydykacyjnych, ich działalność doczekała się regulacji. Oto jakie zmiany są planowane:

  • działalność firm windykacyjnych ma być działalnością regulowaną. Aby prowadzić działalność w tym zakresie, trzeba będzie uzyskać licencję windykatora oraz wpis do Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów,
  • windykator będzie mógł kontaktować się z dłużnikiem tylko w dni robocze w godzinach 9-17,
  • windykator nie będzie mógł wykonać tygodniowo więcej niż 3 połączeń telefonicznych albo przesłać więcej niż 3 wiadomości tekstowych SMS lub e-mail do dłużnika,
  • windykator będzie mógł odwiedzić dłużnika w jego domu wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i wyrażeniu zgody przed dłużnika,
  • dłużnik będzie miał prawo złożenia na urzędowym formularzu sprzeciwu co do dalszego kontaktu z nim, w tym w szczególności do kontaktu osobistego przez windykatorów. Będą oni wówczas zmuszeni do przerwania swoich działań.

To tylko niektóre z wielu prozponowanych zmian w zakresie uregulowania działalności firm windykacyjnych i windykacji pozasądowej.

Kiedy proponowane zmiany wejdą w życie?

Według najnowszych informacji, proponowane zmiany w zakresie uregulowania działalności firm windykacyjnych, mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.