Powrót do listy artykułów
Kilka słów o założeniu sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to chyba jeden a najczęściej wybieranych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zatem poznać kilka podstawowych informacji dotyczących założenia sp. z o.o.

Jak założyć sp. z o.o.?

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczna jest umowa. Cały proces powstania opisywanej spółki składa się tak naprawdę z czterech etapów:

 • Zawarcia umowy spółki;
 • Wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 • Powołania zarządu oraz ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 • Wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS.

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2022 r., rejestracja sp. z o.o. możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 • Portal Rejestrów Sądowych, lub
 • Portal S24.

Jak powinna wyglądać umowa spółki?

Z uwagi na to, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to w zasadzie pierwszy krok do jej założenia, warto poznać ją nieco bardziej.

Umowa sp. z o.o. może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24.

W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej, zamiast umowy należy sporządzić akt założycielski, który również powinien mieć formę aktu notarialnego.

Umowa sp. z o.o. powinna określać:

 • Firmę i siedzibę spółki;
 • Przedmiot działalności spółki;
 • Wysokość kapitału zakładowego;
 • Określenie ilości udziałów przypadających na jednego wspólnika;
 • Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki.

Jakich błędów unikać podczas zakładania sp. z o.o.?

Jednym z najczęstszych błędów, jakie są popełniane podczas zakładania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest wskazanie nieprawidłowych lub niezgodnych z umową spółki zasad reprezentacji. Należy przypilnować tego, aby w polu wniosku dotyczącym sposobu reprezentacji spółki, przepisać zasady reprezentacji wskazane w akcie notarialnym.

Oprócz tego należy pamiętać uiszczeniu obowiązkowych opłat.

Przed samą rejestracją spółki warto także sprawdzić KRK każdego z członków zarządu.

Kolejnym popełnianym błędem jest zbyt duże wskazanie PKD. Należy pamiętać, że możliwy jest wybór tylko (lub aż) dziesięciu, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Same kody muszą być oczywiście zgodne z tym, czym faktycznie zajmuje się spółka.

Błędów podczas zakładania lub rejestracji spółki z o.o. może pojawić się wiele, kolejnymi z nich, których należy się wystrzegać, są:

 • Błąd w danych wspólnika lub członka zarządu;
 • Spóźnione złożenie wniosku rejestracyjnego po założeniu spółki;
 • Wybór istniejącej już w rejestrze lub mylącej nazwy (firmy) spółki;
 • Złożenie wniosku rejestracyjnego do niewłaściwego sądu lub wydziału;
 • Błąd w nazwie spółki lub oddziału;
 • Nieprawidłowa data sporządzenia umowy spółki podana w formularzu;
 • Nieważne lub nieprawidłowe pełnomocnictwo;
 • Brak dodatkowej dokumentacji od zagranicznej spółki – wspólnika.