Powrót do listy artykułów
Na czym polega umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to jedno z możliwych działań, jakie mogą podjąć organy egzekucyjne w przypadku, gdy egzekucja z długu nie jest możliwa lub celowe jest zaniechanie postępowania. O co dokładnie chodzi w umorzeniu postępowania egzekucyjnego? O tym dowiesz się w tym artykule.

Czym jest postępowanie egzekucyjne i jaki jest jego cel?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że egzekucja z długu to proces, który ma na celu “zmuszenie” dłużnika do spełnienia swojego zobowiązania wobec wierzyciela. Działania egzekucyjne mogą przybrać różne formy, w tym między innymi zajęcie:

  • Wynagrodzenia lub rachunku bankowego dłużnika;
  • Nieruchomości czy ruchomości dłużnika, a także
  • nieruchomości lub ruchomości osoby trzeciej.

W pewnych sytuacjach jednak egzekucja z długu nie jest możliwa, a postępowanie egzekucyjne staje się jedynie utrudnieniem dla wszystkich stron. W takim przypadku organ egzekucyjny może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone?

Jakie są przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego? Przede wszystkim chodzi o sytuacje, gdy egzekucja jest niemożliwa. Może to wynikać z faktu, że dłużnik nie posiada żadnych środków do wykonania egzekucji. Może to być spowodowane także tym, że egzekucja naruszyłaby prawa dłużnika. Na przykład w przypadku, gdy zajęto jego środki do życia.

Innym powodem umorzenia postępowania egzekucyjnego może być sytuacja, gdy postępowanie egzekucyjne jest bezcelowe. Na przykład gdy dług został już spłacony przez dłużnika, a organ egzekucyjny nie został o tym powiadomiony.

Ostatecznie, organ egzekucyjny może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne jest zbyt kosztowne lub nieproporcjonalne do wysokości długu.

Warto zaznaczyć, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że dług zostaje anulowany. Dłużnik wciąż pozostaje zobowiązany do spłaty długu, a organ egzekucyjny może podjąć kolejne kroki, aby wyegzekwować dług w przyszłości. Na przykład w przypadku, gdy dłużnik uzyska nowe źródło dochodu lub majątek.