Powrót do listy artykułów
Niewykonanie ugody przez dłużnika — jak się zabezpieczyć?

Spory z dłużnikami trwają często wiele miesięcy, a czasem nawet i lat. Ciężko jednak wyobrazić sobie osobę, która lubi włóczyć się po sądach i walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy. Jeżeli więc sytuacja temu sprzyja, warto rozważyć zawarcie z dłużnikiem ugody. Bez wątpienia, zaletą takiego rozwiązania jest to, że dłużnik, podpisując ugodę, formalnie uznaje dług. Niestety niewykonanie ugody przez dłużnika, który już raz nadszarpnął nasze zaufanie, to częsty scenariusz. Zobacz, co można zrobić i jak się zabezpieczyć przed niesłownym dłużnikiem.

Rodzaje ugody

Wierzyciel i dłużnik mają kilka sposób na “pojednanie się” i wypracowanie dogodnych rozwiązań, które powinny przyspieszyć spłatę zadłużenia.

Jedną z możliwości jest zawarcie ugody przedsądowej. Przybiera ona formę umowy i zawierana jest, jak sama nazwa wskazuje, poza sądem. Drugą z możliwości jest zawarcie ugody sądowej. Jest to rozwiązanie korzystne dla dłużnika, ponieważ zamiast w wyroku sądu zobowiązanie do spłaty zadłużenia nałożone jest na niego w umowie.

Oprócz powyższych możliwości dłużnik i wierzyciel mogą także wypracować postanowienia ugody przed mediatorem.

Niewykonanie ugody — jak się zabezpieczyć?

Bardzo ważne jest to, w jaki sposób zostanie przygotowana treść ugody. Są pewne rzeczy, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę podczas jej przygotowania. Jednym z takich elementów jest umieszczenie informacji, że ugoda obowiązuje tylko wtedy, gdy dłużnik realizuje umówione postanowienia. Warto także podkreślić, że dalsze niepłacenie przez dłużnika będzie skutkować skierowaniem sprawy do sądu.

Niewykonanie ugody — konsekwencje prawne

Choć do zawarcia ugody dąży najczęściej wierzyciel, dłużnik także ma z tego tytułu wiele korzyści. Jest to trochę “pójście dłużnikowi na rękę”. Zdarza się jednak, że mimo poczynionych przez obie strony ustaleń, dłużnik nie wykonuje postanowień ugody.

Warto wtedy pamiętać, że od ugody można odstąpić. Windykacja długu będzie wówczas odbywać się na zasadach sprzed zawarcia ugody.

No, jakie skutki prawne będzie miało niewykonanie ugody przez dłużnika, zależy tak naprawdę od tego co strony w treści ugody zapiszą. Bez wątpienia jednak wierzyciel powinien zadbać o zapis uwzględniający skutki niedotrzymania ugody.