Powrót do listy artykułów
“Nowa” ustawa antylichwiarska

Od 18 grudnia 2022 r. obowiązuje tzw. ustawa antylichwiarska, ale w znowelizowanym brzmieniu. Nowe przepisy ukierunkowane są na ochronę osób fizycznych, które robią zakupy na raty, biorą „chwilówki” albo pożyczki. Znowelizowana ustawa antylichwiarska zakazuje zawierania ukrytych, rażąco wysokich opłat czy oprocentowania. Wprowadza także jasne, niższe limity wszystkich kosztów ich udzielania.

Znowelizowana ustawa antylichwiarska — najważniejsze zmiany

  • Zdefiniowanie kosztów poza odsetkowych i określenie przy tym maksymalnych kosztów poza odsetkowych pożyczek;
  • Obniżenie kosztów poza odsetkowych dla kredytów konsumenckich;
  • Zapobieganie tzw. rolowaniu kredytów, czyli zaciąganiu kolejnych zobowiązań finansowych po to, by spłacić wcześniejsze;
  • Wprowadzenie każdorazowego badania zdolności kredytowej;
  • Większy nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

Zakupy na raty — nowe zasady

Podczas zakupów na raty prowizje i marże nie będą mogły być już doliczane w sposób dowolny. Ich limit maksymalny został ustalony na 45% całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie obejmował 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów poza odsetkowych nie może przekroczyć 25%.

“Chwilówki” – co się zmieniło?

Zmianie uległy także zasady udzielania „chwilówek”. Dotąd RRSO sięgało czasami nawet kilkuset procent, co dla wielu konsumentów oznaczało niemożność spłaty zobowiązania.

Nowelizacja, dzięki obniżeniu kosztów poza odsetkowych oraz za sprawą zakazu „rolowania długów”, czyli zastępowania jednego długu kolejnym, ograniczyła możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych.

Ochrona pożyczkobiorców

Po wprowadzonych w przepisach zmianach wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych, obliczonych od pożyczonej kwoty za dany okres.

Nowe przepisy mają uchronić osoby, które zaciągnęły zobowiązanie finansowe w postaci np. “chwilówki”, przed koniecznością płacenia rażąco ogromnych kosztów.