Powrót do listy artykułów
Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Prowadząc własną firmę, należy brak pod uwagę okoliczność, że możemy trafić na nieuczicwego kontrahenta. Takiego, który w nieskończoność będzie odwlekać termin zapłaty faktury, aż w końcu w ogóle jej nie zapłaci. Sposobem na takich niesłownych kontrahentów może okazać się skierowanie przedsądowego wezwania do zapłaty. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy czym jest owe wezwanie, kiedy należy je wysłać oraz co powinno zawierać.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Jest to dokument, który wierzyciel może skierować do dłużnika w celu odzyskania swoich należności. Samo pismo nie jest skomplikowane, ale aby mogło stać się skuteczne, musi zawierać kilka niezbędnych informacji. Pismo to, jest ostatnim krokiem windykacji polubownej, w której wierzyciel może domagać się zapłaty. Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zapłaty i bezskutecznym jego upłynięciu, wierzyciel najczęściej kieruje sprawe do sądu.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Przepisy nie nie określają żadnego wzorca, w jaki sposób powinno być ono skonstruowane. Choć jego elementy nie są jasno określone, to jednak istnieją pewne standardy i ramy, w ramach których pismo powinno się mieścić.

Wezwanie do zapłaty powinno zatem zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • oznaczenie pisma – czyli zatytułowanie go jako: wezwanie do zapłaty lub przedsądowe wezwanie do zapłaty,
  • szczegółowe określenie wierzytelności – z numerem faktury oraz datą do kiedy miała być opłacona. Do tego kwota ewentualnych odsetek i wskazanie od kiedy i w jaki sposób zostały naliczone,
  • termin i sposób zapłaty,
  • numer konta, na jaki ma zostać dokonana zapłata.

Oprócz powyższych elementów warto również określić, jakie konsekwencje przyniesie nieuregulowanie należności w określonym terminie. Warto tu zamieścić formułkę o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i wówczas konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez dłużnika.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

W tej kwestii należy zadbać o potwierdzenie odbioru, które wraz z samym pismem będzie stanowić dowód w sądzie (o ile do wytoczenia powództwa dojdzie. W tym celu, w pierwszej kolejności należy postawić na skierowanie pisma pocztą tradycyjną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wezwanie do zapłaty można oczywiście wysłać także drogą elektroniczną – mailowo lub za pomocą wiadomości sms. W każdym przypadku należy jednak pamiętać o uzyskaniu potwierdzenia, że dłużnik wezwanie odebrał.

Kiedy dokument będzie nieważny?

Kodeks cywilny określa terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń. Należy zatem pamiętać, że pismo wzywające do zapłaty roszczenia, które uległo przedawnieniu będzie nieważne.