Powrót do listy artykułów
Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym to ważny krok w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej. Spółka partnerska jest jedną z popularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce. Umożliwia prowadzenie biznesu we współpracy z innymi osobami, dzieląc ryzyko i zyski. Jednakże, przed rozpoczęciem działalności należy dokładnie poznać proces rejestracji spółki partnerskiej w KRS. W tym artykule omówimy najważniejsze rzeczy związane z rejestracją spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja spółki partnerskiej – gdzie złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2021 r. możliwe jest złożenie wniosku o wpis do KRS wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek złożony w formie papierowej nie zostanie rozpatrzony przez sąd rejestrowy.

Należy jednak pamiętać, że Portal Rejestrów Sądowych nie umożliwia zakładania spółek przez internet. Za jego pośrednictwem można dokonać rejestracji spółki, która już posiada podpisaną umowę przez wspólników.

Warto zauważyć, że elektroniczne postępowanie rejestrowe wymaga, aby pisma kierowane przez przedsiębiorcę do sądu oraz pisma kierowane przez sąd do przedsiębiorcy były wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W związku z tym rezygnacja z doręczeń elektronicznych jest niemożliwa.

Kto może przygotować i podpisać wniosek o rejestrację spółki partnerskiej w KRS?

Każda osoba, która posiada konto na Portalu Rejestrów Sądowych, może przygotować wniosek o rejestrację spółki. Nie musi to być wspólnik, czy pełnomocnik spółki.

Wniosek taki może jednak podpisać wyłącznie:

 • Wspólnik spółki lub
 • Pełnomocnik procesowy, którego powołanie nastąpiło przez jednego partnera samodzielnie, przez niektórych lub przez wszystkich partnerów wspólnie.

Jeżeli przygotowanie wniosku zlecono innej osobie niż wspólnik lub pełnomocnik procesowy, osoba ta musi udostępnić wniosek do podpisu osobie uprawnionej.

Rejestracja spółki partnerskiej – co powinien zawierać wniosek?

We wniosku o rejestrację spółki partnerskiej w KRS trzeba podać:

 • Dane partnerów (imiona i nazwiska partnerów, określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce oraz adresy do doręczeń);
 • Informacje o przedmiocie działalności spółki;
 • Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy w umowie spółki przewidziane są takie postanowienia;
 • Firmę i siedzibę spółki;
 • Czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony;
 • Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Ile kosztuje rejestracja spółki partnerskiej w KRS?

Opłatę za złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS można uiścić za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, który przekieruje nas do systemu e-Płatności.

Możemy wybrać spośród kilku sposobów opłaty, takich jak przelew z naszego konta bankowego, płatność kartą kredytową, kartą płatniczą lub płatnością BLIK.

Instrukcja opłacania wniosków w aplikacji e-formularze KRS wskazuje, że należy uiścić opłaty związane z wnioskiem w następującej wysokości:

 • opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł,
 • opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (dotyczy to tylko przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik).

Warto pamiętać, że jeśli składamy pełnomocnictwo do urzędu, musimy uiścić dodatkową opłatę. Należy jednak pamiętać, że nie jest wymagane uiszczenie opłaty za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.