Powrót do listy artykułów
Scoring kredytowy, czyli na czym polega ocena punktowa?

Przed udzieleniem przez bank kredytu, musi on sprawdzić naszą zdolność kredytową. Bank korzysta w tym celu z rozmaitych narzędzi. Jednak jednym ze sposobów jest tzw. scoring kredytowy. Czym jest i w jaki sposób bank go robi?

Czym jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy to metoda oceny wiarygodności pod kątem terminowego spłacenia zaciągniętego kredytu. Na podstawie skali score, banki oraz instytucje finansowe oceniają ryzyko pożyczenia pieniędzy.

Banki stosują m.in. tzw. scoring BIK, starannie analizując informacje zawarte w raporcie.

Jak bank sprawdza wiarygodność kredytobiorcy?

W sprawdzeniu wiarygodności kredytobiorcy, bankom pomaga tzw. ocena punktowa. Im wyższa, tym oczywiście większa szansa, że kredyt zostanie udzielony przez bank.

Do wyliczenia oceny punktowej stosowana specjalna formuła matematyczna. Wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil osoby ubiegającej się o kredyt jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę taka osoba otrzyma. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).

Jak sprawić, by scoring kredytowy BIK wyszedł jak najlepszy?

Algorytm, na podstawie którego wyliczana jest ocena punktowa kredytobiorcy — nie jest jawny. Istnieją jednak pewne możliwości, które wpływają na to, że scoring BIK staje się korzystniejszy dla kredytobiorcy.

Należą do nich:

  • Terminowość. Należy spłacać zobowiązania w terminie, ponieważ im szybciej zostaną spłacone, tym większa szansa na poprawę oceny BIK. Pod uwagę brane jest, jak często zdarza się spóźnić z płatnością, jak długie są to opóźnienia i przy jakich kwotach.
  • Korzystanie z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych. Limity obniżają scoring BIK, dopóki nie zostaną spłacone. Analizowane jest to, jak często dochodzi do sytuacji, kiedy środki na karcie kredytowej czy przyznane limity kredytowe są na wyczerpaniu.
  • Wnioski o inne kredyty. Badane jest to, czy w ciągu 12 ostatnich miesięcy składany był wniosek o inny kredyt. Jeżeli w krótkim czasie dana osoba ubiega się o kilka kredytów i dostaje decyzje odmowne, wówczas kwalifikowane jest to jako ryzyko, co może w konsekwencji obniżyć scoring. Pamiętać należy, że wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone do 14 dni traktowane są jako jedno zapytanie kredytowe, zatem nie wpływają na obniżenie oceny punktowej BIK.
  • Doświadczenie kredytowe. Długa historia terminowo spłacanych kredytów oznacza niskie ryzyko kredytowe. Ważne jest, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych – tylko wtedy spłacone zobowiązanie będzie brane pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej. Należy się więc upewnić, że w raporcie BIK uwzględnione są wszystkie spłacone zobowiązania.