Powrót do listy artykułów
Sprzedaż spółki z o.o.

Sprzedaż spółki z o.o. to proces, który może wiązać się z różnymi korzyściami dla właścicieli i inwestorów. Może to być sposób na pozyskanie kapitału na rozwój firmy, wyjście z branży lub przekazanie prowadzenia firmy w ręce nowego właściciela. Należy podkreślić, że uniknięcie likwidacji spółki w zamian za jej sprzedaż rzetelnemu nabywcy, jest bez wątpienia sposobem na uniknięcie długiego i kosztownego procesu likwidacji. W poniższym artykule omówimy kluczowe aspekty sprzedaży spółki z o.o. oraz przygotowania do tego procesu.

Przygotowanie do sprzedaży

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży spółki z o.o. ważne jest, aby dokładnie przeanalizować sytuację finansową spółki oraz przygotować odpowiednią dokumentację. Warto w tym celu skorzystać z pomocy doradców biznesowych lub prawników specjalizujących się w procesie sprzedaży spółek.


Przygotowanie dokumentacji obejmuje między innymi sporządzenie audytu finansowego, wyceny firmy oraz dokumentacji prawnej, takiej jak umowy o pracę, umowy najmu, umowy z kontrahentami czy dokumentacja spółki. Należy również upewnić się, że wszystkie podmioty związane z firmą, takie jak podwykonawcy, są odpowiednio uregulowane w umowach.

Sprzedaż sp. z o.o. – wybór strategii sprzedaży

Przy wyborze strategii sprzedaży spółki z o.o. należy rozważyć wiele czynników, takich jak stopień prywatyzacji spółki, ilość pracowników, wartość rynkowa, potencjał wzrostu i wiele innych. Można rozważyć sprzedaż spółki w całości lub tylko wybranej jej części. Warto również zastanowić się, czy sprzedaż na rynku publicznym lub prywatnym będzie korzystniejsza dla sprzedającego.

Proces sprzedaży spółki z o.o.

Decyzja o sprzedaży spółki może wynikać z różnych powodów, takich jak chęć zrealizowania zysków, potrzeba przekazania biznesu w ręce nowego właściciela lub też zmiana priorytetów życiowych. Bez względu na przyczynę, proces sprzedaży spółki z o.o. wymaga odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia.


Po pierwsze, należy określić wartość spółki. W tym celu należy przeanalizować jej aktywa i pasywa oraz oszacować wartość rynkową. Warto również wziąć pod uwagę przyszłe dochody oraz potencjalne ryzyka związane z działalnością spółki. Jeśli nie jesteśmy w stanie oszacować wartości spółki samodzielnie, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy lub doradcy biznesowego.


Po określeniu wartości spółki należy znaleźć potencjalnych nabywców. Można skorzystać z różnych źródeł, np. portali biznesowych, branżowych lub po prostu zasięgnąć opinii wśród znajomych. Należy pamiętać, że proces sprzedaży spółki z o.o. jest procesem wymagającym czasu i należy przygotować się na negocjacje z potencjalnymi nabywcami.


Po znalezieniu nabywcy warto przeprowadzić wstępną analizę i zaproponować mu umowę przedwstępną. Warto zwrócić uwagę na warunki umowy, takie jak cena, terminy płatności, zakres sprzedawanego majątku itp.


Następnie należy przeprowadzić due diligence, czyli szczegółową analizę finansową i prawno-organizacyjną spółki. W trakcie tej analizy warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów i kosztów.


Po zakończeniu due diligence można przystąpić do finalizacji umowy sprzedaży spółki z o.o. Warto pamiętać, że umowa powinna być precyzyjna i zawierać wszystkie szczegóły dotyczące sprzedaży, w tym m.in. cenę, formę płatności, zakres sprzedawanego majątku oraz terminy przejścia własności spółki na nowego właściciela.


Po podpisaniu umowy sprzedaży warto poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Należy również dokonać zmiany w umowie spółki, wskazującej na nowego właściciela.

Firmy skupujące spółki – na co uważać?

W kontekście sprzedaży sp. z o.o. należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii.


Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być:

  • Osoby fizyczne;
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną np. spółka z o.o.;
  • Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,

Wspólnikiem może być zatem właściwie każdy, ale nie każdy może zawrzeć w sposób ważny i skuteczny umowę zakupu udziałów. Chodzi tutaj szczególnie o osoby niepoczytalne, które mogą nieświadomie podpisywać umowę zakupu udziałów. Jak wynika z art. 82 k.c., nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Dlatego też, weryfikując nabywcę spółki warto uwzględnić ewentualną kwestię braku pełnej zdolności do czynności prawnych.

Podsumowanie

Sprzedaż spółki z o.o. to proces wymagający czasu i staranności. Bardzo często problematyczne jest znalezienie odpowiedniego kupca. Jednakże z odpowiednim przygotowaniem i zrozumieniem procesu, sprzedaż spółki może przynieść korzyści zarówno dla sprzedającego jak i dla nabywcy.

Jako Kancelaria z wieloletnim stażem specjalizujemy się w tego typu transakcjach, świadcząc doradztwo prawne przy sprzedaży spółek, a także oferując bezpośrednie jej kupno.


W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu.