Powrót do listy artykułów
Umowa zlecenia a kredyt hipoteczny

Umowa zlecenia może mieć wpływ na zdolność kredytową i możliwość otrzymania kredytu hipotecznego. W przypadku umowy zlecenia, dochód uzyskiwany przez osobę wykonującą zlecenie nie jest stabilny, co może stanowić utrudnienie w uzyskaniu kredytu. Banki preferują osoby z regularnymi dochodami, takimi jak pracownicy etatowi, ponieważ mają one większą pewność, że będą w stanie regularnie spłacać kredyt. Czy kredyt hipoteczny przy umowie zlecenia nie jest możliwy? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, na podstawie której jedna osoba (zleceniodawca) zleca drugiej osobie (zleceniobiorcy) wykonanie określonej usługi lub pracy w zamian za wynagrodzenie. Umowa zlecenia nie tworzy stosunku pracy, a jedynie relację zleceniodawca-zleceniobiorca.

W umowie zlecenia określa się, jakie konkretne zadania ma wykonać zleceniobiorca, jaka jest wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz jaki jest termin jej wykonania. Umowa zlecenia może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Jest to popularny rodzaj umowy podczas wykonywania prac takich jak np.:

  • Tworzenie strony internetowej;
  • Pisania artykułów;
  • Prowadzenia szkoleń;
  • Świadczenia usług remontowych.

Umowa zlecenia a kredyt hipoteczny — jakie dokumenty powinien przygotować kredytobiorca?

Lista dokumentów wymaganych od kredytobiorcy na umowie-zleceniu może się nieco różnić w zależności od banku oraz indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Niemniej jednak, poniżej przedstawiam ogólną listę dokumentów, które mogą być wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na umowie-zleceniu:

  • Umowa zlecenia — oryginał lub kopia umowy zlecenia potwierdzająca zatrudnienie na umowie-zleceniu;
  • Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia — dokument potwierdzający, jaką kwotę kredytobiorca otrzymuje miesięcznie na podstawie umowy-zlecenia;
  • PIT-11 lub PIT-37 – dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
  • Inne dokumenty — w zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy bank może również wymagać przedstawienia innych dokumentów. Mogą to być: deklaracje podatkowe, umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające posiadanie innych źródeł dochodu.

Umowa zlecenia a wysokość raty kredytu hipotecznego

W przypadku otrzymania kredytu hipotecznego na podstawie umowy zlecenia należy pamiętać, że wysokość raty kredytowej może być uzależniona od wysokości wynagrodzenia z umowy zlecenia. Ponadto należy pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z zabezpieczeniem kredytu, takich jak ubezpieczenie na życie i nieruchomość.

Umowa zlecenia a kredyt hipoteczny — czy to wykluczone?

Jeśli osoba wykonująca zlecenie może udokumentować regularność i stabilność swojego dochodu, może to pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. W tym celu może być konieczne przedstawienie historii zleceń oraz dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia. Należy pamiętać, że każdy bank ma swoje własne wymagania i kryteria przy ocenie zdolności kredytowej.

Warto również zwrócić uwagę na to, że nie każde zlecenie jest traktowane przez banki w ten sam sposób. Na przykład, umowa zlecenia na czas określony lub umowa zlecenia zawarta na krótki okres może być traktowana przez bank jako mniej stabilna niż umowa zlecenia na czas nieokreślony.

Podsumowanie

Podsumowując, umowa zlecenia może wpłynąć na zdolność kredytową i warunki uzyskania kredytu hipotecznego. Należy więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny warto również skonsultować się np. z doradcą kredytowym.