Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to obok fundacji jedna z najpopularniejszych form organizacji pozarządowych. W akcie prawnym, który ją reguluje (ustawa Prawo o stowarzyszeniach) wyróżnione są dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (zwykle określane jako stowarzyszenie rejestrowe) oraz wpisywane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę (stowarzyszenie zwykłe). Cechami wspólnymi w obu przypadkach są: dobrowolność, samorządność, trwałość i niezarobkowy cel.

Stowarzyszenie zwykłe a rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe można określić jako uproszczoną formę organizacji. Założenie jest stosunkowo łatwe, ale w rzeczywistości nie stanowi osobowości prawnej, co oznacza m.in. to, że nie można w jego ramach prowadzić działalności ekonomicznej (odpłatnej lub gospodarczej). Stowarzyszenie rejestrowe jest formą bardziej wymagającą, ale ma osobność prawną, jest reprezentowane przez zarząd i umożliwia prowadzenie działalności.

Zakładanie stowarzyszenia
Zakładanie stowarzyszenia
Jak założyć stowarzyszenie?

Zakładanie stowarzyszeń zwykłego i rejestrowego różni się między sobą. W pierwszym przypadku wystarczy trzech założycieli. Najpierw organizowane jest zebranie założycielskie, podczas którego następuje uchwalenie regulaminu i wybór władz. Kolejny etap to złożenie wniosku o wpis do ewidencji starosty, a następnie nadanie NIP (w urzędzie skarbowym) i REGON (w urzędzie statystycznym).

W przypadku stowarzyszenia rejestrowego potrzebnych jest więcej osób, co najmniej siedmioro założycieli. Pierwszym krokiem w tym przypadku jest stworzenie statutu, czyli dokumentu regulującego zasady działania organizacji. Następnie podczas walnego zebrania założycielskiego podejmowana jest uchwała o założeniu stowarzyszenia, wraz z uchwaleniem wcześniej przygotowanego statutu i wybraniem zarządu oraz komisji rewizyjnej. Ostatnim formalnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację w KRS, a po jego rozpatrzeniu założenie konta bankowego i zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu (np. nr rachunku).

Ile kosztuje założenie stowarzyszenia?

W zależności od wybranej formy stowarzyszenia (zwykłe lub rejestrowe) wydatki związane z opracowaniem dokumentów, niezbędną pomocą prawną oraz opłatami urzędowymi są różne.


Koszt założenia stowarzyszenia zwykłego:

  • od 3000 netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku,
  • wpis do ewidencji starosty – bezpłatny.

Koszt założenia stowarzyszenia rejestrowego:

  • od 5000 netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku do KRS,
  • 600 zł opłata sądowa KRS (w przypadku rejestracji działalności gospodarczej).
Zakładanie stowarzyszenia
Zakładanie stowarzyszenia
Twoja idea, nasze wsparcie – kompleksowa obsługa organizacji pozarządowych

Założenie stowarzyszenia to dopiero początek. Jeżeli obawiasz się tym, co przyniesie codzienność m.in. konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi biura i pilnowania nieprzekraczalnych dla stowarzyszeń terminów, już na samym początku możesz postawić na wirtualne biuro, kompleksową obsługę księgową, a także skorzystać z dodatkowych usług np. wirtualnej asysty pilnującej bieżących formalności. Ty możesz zająć się realizowaniem idei, my zajmiemy się całą resztą.

Przedmiot zapytania
Zakładanie stowarzyszenia
Zakładanie stowarzyszenia