Zmiany w spółkach
Zmiany w spółce – dlaczego należy je zgłaszać?

Do obowiązków przedsiębiorcy należy informowanie odpowiednich publicznych rejestrów o wszelkich istotnych zmianach zachodzących w spółce, takich jak np. podwyższenie zakładu kapitałowego, zmiana adresu czy zmiana nazwy spółki. Urząd powinien być poinformowany o aktualizacjach danych, które znajdują się w rejestrze oraz o danych uzupełniających (nieujawnionych w KRS). Istotnymi danymi uzupełniającymi mogą być m.in. miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, wykaz rachunków bankowych, czy data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Zmiany w spółkach należy zgłaszać w terminie do 7 dni od ich wystąpienia. Zaniechanie obowiązku może skutkować sankcjami. Zgłoszenie nowych danych do KRS jest jednoznaczne z przekazaniem ich do ZUS i organów skarbowych, a brak aktualizacji dotyczących spraw podatkowych może przełożyć się na karę grzywny. Niemniej ważne są wszelkie informacje kontaktowe – brak wprowadzenia aktualizacji w terminie może skutkować nieotrzymaniem korespondencji, przy jednoczesnym zachowaniu mocy prawnej ich doręczenia i związanymi z tym ewentualnymi konsekwencjami.

Zgłoszenia stacjonarnie lub online (eKRS S24)

W zależności od sposobu zawarcia umowy zmiana danych spółki w KRS możliwa jest w trybie stacjonarnym lub online. Zgłoszenie danych odbywa się przez Portal Rejestrów Sądowych (jeżeli umowa spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza) lub online za pośrednictwem systemu informatycznego S24 (jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy zgodnym z S24).

Niezależnie od formy zgłoszenia zmiany w spółce, do wniosku należy dołączyć dokumenty, które ją potwierdzają np. uchwałę wspólników. Sam wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub pełnomocnika procesowego, powołanego przez uprawnione osoby.

Zmiany w spółkach – zakres usług i cennik

Dla naszych klientów świadczymy usługi z zakresu zmiany w spółkach zarówno poprzez PRS, jak i S24. Mogą to być m.in.:

 • zmiana nazwy spółki,
 • zbycie i nabycie udziałów,
 • miany w zakresie kodów PKD w umowach spółek, jak i w KRS,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • zmiany siedziby spółki,
 • art. 176 KSH, czyli powtarzające się świadczenia niepieniężne,
 • zmiany w zakresie zarządu i prokury,
 • pełnomocnictwa do zarządzania spółkami oraz umowy powiernictwa udziałów.

W zależności od rodzaju zmian oraz trybu ich zgłaszania, wydatki związane z opracowaniem dokumentów, pomocą prawną oraz opłatami urzędowymi są różne.

Koszt rejestracji zmian w KRS poprzez PRS:

 • od 500 netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku,
 • 250 zł opłata sądowa,
 • 100 zł opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszt rejestracji zmian w KRS poprzez S24:

 • od 300 netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku,
 • 200 zł opłata sądowa,
 • 100 zł opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zmiany w spółkach
Kompleksowe usługi dla spółek

Jeżeli dopiero myślisz o założeniu spółki, nasza Kancelaria może Ci w tym pomóc – zarówno w sposób tradycyjny poprzez notariusza, jak i w systemie S24. Dodatkowo dzięki usłudze wirtualnego biura możesz od razu otrzymać adres do rejestracji, bez konieczności ponoszenia comiesięcznych kosztów związanych z czynszem. Wirtualne biuro to także kompleksowe wsparcie firmy online związane m.in. z obsługą korespondencji, prowadzeniem księgowości, a w razie potrzeby również z wirtualną asystą.

Przedmiot zapytania
Zmiany w spółkach
Zmiany w spółkach