Co to jest fundacja?

Fundacja to forma organizacji pozarządowej, która działa na rzecz określonych celów społecznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych lub charytatywnych. Głównym jej celem jest realizowanie misji statutowej i przynoszenie pożytku publicznego. Istotną cechą fundacji jest to, że nie ma właścicieli, a jej działalność finansowana jest z zasobów zgromadzonych na początku jej istnienia, darowizn, zapisów testamentowych lub dochodów ze swojej działalności statutowej.

Jak założyć fundację?

Rejestracja fundacji to złożony proces, który jest kluczowy, aby organizacja była formalnie uznana przez organy prawa. Pierwszy krok stanowi opracowanie aktu założycielskiego, czyli podstawowego dokumentu regulującego zasady działania oraz strukturę organizacyjną fundacji. Kolejny etap, zgodny z aktem prawnym regulującym fundacje (Ustawa o fundacjach), to złożenie dokumentów rejestracyjnych do sądu, w tym:

  • akt założycielski fundacji – dokument określający cele i zasady funkcjonowania,
  • statut fundacji – zawierający regulacje wewnętrzne i szczegółowe przepisy dotyczące działalności,
  • wykaz osób uprawnionych do reprezentacji fundacji – wskazanie osób, które będą działały w jej imieniu.
Rejestracja Fundacji
Ile kosztuje założenie fundacji?

Jednym z istotnych pytań, które nurtuje potencjalnych założycieli, jest koszt całego procesu założenia organizacji. Rejestracja fundacji wiąże się z opłatami związanymi z przygotowaniem dokumentów, kosztami urzędowymi oraz niezbędną pomocą prawną. Wysokość wydatków jest zróżnicowana w zależności od tego, czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, czy nie.

Rejestracja fundacji z działalnością gospodarczą:

  • od 4000 zł netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku do KRS,
  • 250 zł opłata sądowa KRS,
  • 250 zł opłata sądowa KRS, od 100 zł netto taksa notarialna.

Rejestracja fundacji z działalnością gospodarczą:

  • od 6000 zł netto za przygotowanie dokumentów oraz wniosku do KRS,
  • 500 zł opłata sądowa KRS,
  • 100 zł opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • od 100 zł netto taksa notarialna.
Kompleksowa obsługa fundacji, jej poczty oraz ksiąg rachunkowych!

Rejestracja fundacji to ważny krok na drodze do realizacji celów statutowych, ale jeszcze bardziej angażujące jest jej bieżące prowadzenie. Mnogość działań administracyjnych i organizacyjnych może być przytłaczająca, dlatego już na samym początku warto rozważyć wirtualne biuro. W ramach współpracy możliwe jest skorzystanie z kompleksowej obsługi adresu, w tym poczty oraz księgowości związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych fundacji.

Rejestracja Fundacji
Rejestracja Fundacji
Przedmiot zapytania
Rejestracja fundacji