Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.
Nov 22 2021

Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wśród podstawowych powodów wymienia się kwestie związane z odpowiedzialnością finansową – w przypadku JDG za zobowiązania właściciel odpowiada całym swoim majątkiem, natomiast wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają kwotą wkładu wniesionego do spółki. Innymi ważnymi powodami są różnice w wysokość stawek podatkowych oraz możliwość niepłacenia składek ZUS. >>> Więcej na temat różnić pomiędzy JDG a spółką z o.o. znajdziesz w artykule: Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Zakładanie spółek wiąże się również z pewnymi obawami, a najważniejszą z nich jest podwójne opodatkowanie. Wiele osób uważa, że jest to jedyna możliwość wypłacania pieniędzy. W rzeczywistości prowadzenie księgowości firmowej z założeniem optymalizacji podatkowej umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jak więc legalnie i bez straty wypłacać środki? Wynagrodzenie członka zarządu Będąc wspólnikiem spółki i jednocześnie zasiadając w jej zarządzie, można otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania. Przyznana kwota staje się dla spółki kosztem, dzięki czemu unikamy podwójnego opodatkowania. Warto także pamiętać, że prezes zarządu jest zwolniony z opłacania składki ZUS, co stanowi dodatkową korzyść finansową. Inną formą wypłacania pieniędzy przez wspólników jest dywidenda. Trzeba jednak wiedzieć, że w tym wypadku faktycznie naliczane jest podwójne opodatkowanie, dlatego jest to znacznie mniej atrakcyjna opcja. To pokazuje, że prowadzenie spółki z zachowaniem optymalizacji podatkowej jest możliwe, ale należy wiedzieć jakie rozwiązania są najbardziej korzystne. Wystawianie faktur Innym sposobem na wypłacenie pieniędzy jest wystawianie faktur na spółkę. Jest to opłacalne, ale należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest na przykład wystawianie faktury za usługi świadczone w ramach istniejącej już umowy – oznaczałoby to wyciąganie pieniędzy dwa razy za to samo. Wynajem W wielu przypadkach spółka korzysta z prywatnych zasobów (nieruchomości i ruchomości) wspólników. Mogą to być pomieszczenia biurowe, magazyny, ale także samochody i różnego rodzaju urządzenia niezbędne do wykonywania działalności. W takich przypadkach wynajem może (a nawet powinien) być rozliczony. Obciążenia spółki kosztami Prowadzenie spółki często wiąże się z licznymi podróżami służbowymi np. spotkaniami z kontrahentami czy szkoleniami. Za koszty transportu związane z delegacją należy się zwrot, co stanowi kolejną formę wypłacania pieniędzy ze spółki. Z tego tytułu możliwe jest także wypłacanie diety w wysokości określonej odpowiednim rozporządzeniem. Warto podkreślić, że dieta należy się również osobom niezatrudnionym w spółce, czyli prezesowi i członkom zarządu również. To jeszcze nie wszystko… Wpis nie wyczerpał wszystkich możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki z o.o. w sposób jednocześnie korzystny i legalny. Wartościowymi pomysłami mogą być także: zawarcie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umorzenie udziałów (jeżeli dopuszcza to umowa) lub wcześniejsze rozliczanie pożyczek (jeżeli wspólnik udzielił ich spółce). Wiele osób może pomyśleć, że prowadzenie spółki jest skomplikowane – należy znać obowiązujące przepisy, a także na bieżąco śledzić ich zmiany. Bardzo często optymalnym rozwiązaniem i nieocenionym wsparciem w prowadzeniu biznesu jest zewnętrzna księgowość dla firm. Nie tylko przejmuje na siebie kwestie związane z biurokracją, ale także trzyma rękę na pulsie i pomaga generować znaczne oszczędności. Skuteczna księgowość dla firm Wspieramy naszych klientów już od momentu planowania biznesu. Odpowiadamy na pytania, jak założyć spółkę, a także pomagamy podjąć decyzje dotyczące wyboru formy działalności, rozliczeń podatkowych itd. Rejestracja spółki z naszą kancelarią to zazwyczaj zaledwie kilka godzin! W ramach usług prowadzimy także księgowość dla firm, koncentrując się w szczególności na odciążeniu naszych klientów oraz redukcji ich kosztów. Dodatkowo dzięki współpracy online jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne stawki. >>> Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Biuro Rachunkowe

Podnoszenie punktacji w raporcie BIK
Nov 22 2021

Raport BIK to dokument, który stanowi podsumowanie historii kredytowej. Można w nim znaleźć szczegółową historię zobowiązań i spłaty rat, a także wskaźnik sytuacji płatniczej, czyli informację na temat regulowania (lub nie) bieżących zadłużeń. Dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej przekazywane są przez instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek. Historia kredytowa ma ogromne znaczenie, dla osób starających się o kredyt. Jednostka, do której kierowany jest wniosek weryfikuje m.in. tożsamość i dochody, ale także spłatę poprzednich zobowiązań. W tym celu wykorzystywane są informacje zawarte w raporcie. Duże znaczenie ma ocena punktowa. Im jest wyższa, tym lepiej wpływa na wiarygodność. Poprawa zdolności kredytowej Na zdolność kredytową mają wpływ różne czynniki. Istotne jest, gdzie i o jaki rodzaj zobowiązania się staramy – determinuje to dopuszczalny poziom wskaźników. Standardowo pod uwagę są brane źródła i wysokość dochodów, a także stałe koszty. Bank weryfikuje, czy będzie nas stać na spłatę przez cały okres zobowiązania, dlatego istotny jest także wiek potencjalnych klientów. Duży wpływ na ocenę zdolności ma historia kredytowa, ponieważ stanowi potwierdzenie wiarygodności finansowej. Przed ubieganiem się o jakikolwiek kredyt warto samodzielnie pobrać raport BIK i sprawdzić na jakim poziomie jest ocena punktowa. Pozwoli to lepiej się przygotować do złożenia wniosku w banku. Czym jest scoring BIK? Ocena punktowa, czyli inaczej scoring BIK, to wynik obliczeń wykonanych na podstawie Twoich dotychczasowych zobowiązań. Pod uwagę brana jest m.in. terminowość spłat poszczególnych rat. Kiedy Twój profil zbliżony jest do profili innych osób spłacających zobowiązania w terminie, otrzymujesz lepszy wynik. Scoring BIK może wynosić od 1 do 100. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że bank udzieli kredytu – ponieważ oznacza to większe prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania, o które wnioskujesz. Wyższa ocena punktowa – jak to osiągnąć? Na wysokość oceny punktowej wpływa m.in. terminowość. Najlepiej, jeżeli wszystkie raty regulowane są w terminie. Jeżeli zdarzyły się jakieś problemy z płatnościami, na ilość punktów wpłynie to, jak często termin był przekraczany i jak długie są poszczególne opóźnienia. Nie bez znaczenia jest także korzystanie z kart kredytowych oraz linii kredytowych. Problematyczne może być ciągłe maksymalne wykorzystywanie limitów oraz nieregularność spłat. Natomiast korzystanie z tych produktów bankowych w sposób umiarkowany pozwala uzyskać wyższą punktację scoring BIK. Jeżeli chcesz poprawić swoją zdolność kredytową, pamiętaj żeby nie wnioskować zbyt często o dodatkowe środki. Decyzje odmowne, zwłaszcza w krótkim czasie, wpływają negatywnie na punkty. Dlatego tak ważne jest samodzielne weryfikowanie swojej sytuacji finansowej, jeszcze przed złożeniem zapytania w instytucji finansowej. Część osób uważa, że o wiarygodności świadczy brak jakichkolwiek zobowiązań. W rzeczywistości jest odwrotnie – im dłuższa historia kredytowa, tym wiarygodniej wygląda nasz profil. Oczywiście istotne jest, aby wszystkie kredyty i pożyczki były spłacane w terminie, tylko wtedy możemy liczyć na dodatkowe punkty. Tego lepiej unikaj Wiemy już, co wpływa pozytywnie na scoring BIK, ale podkreślmy jeszcze czego lepiej unikać. Oprócz oczywistych kwestii takich jak opóźnienia w spłacie i wspomniane już wykorzystywanie pełnego limitu na karcie kredytowej, ważne jest także, aby nie zaciągać zbyt wielu zobowiązań jednocześnie. Może to świadczyć o braku stabilności finansowej. Czyszczenie BIK Niestety nie zawsze wszystko układa się tak, jak zaplanujemy. Czasami w historii kredytowej pojawiają się informacje, które utrudniają staranie się o kredyt, ale z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Zazwyczaj najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do specjalistów, którzy są w stanie przeanalizować indywidualną sytuację i wskazać skuteczne rozwiązanie. Może nim być np. czyszczenie BIK.

Kredyt hipoteczny dla każdego!
Nov 10 2021

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, dobrze jest przeprowadzić analizę swojej sytuacji finansowej. Nie zawsze zadłużenie jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli rozważany jest kredyt gotówkowy mający zaspokoić codzienne koszty życia – w dłuższej perspektywie może okazać się, że dodatkowe środki będzie ciężko zwrócić. Inaczej jest w przypadku planowania większych inwestycji jak np. zakup nieruchomości. Zdarza się, że kredyt jest jedyną możliwością na sfinansowanie zakupu, a nawet nierzadko najbardziej korzystną np. ze względu na inflację. Kredyt hipoteczny to narzędzie, po które coraz chętniej sięgają polscy inwestorzy. Najczęściej przybiera formę kredytu mieszkaniowego, ale nie koniecznie – kredyt zabezpieczony hipoteką może być przeznaczony również na inne cele. Wraz ze wzrostem zainteresowania produktem bankowym rośnie liczba osób, którym kredyt zostaje przyznany, ale także liczba odpowiedzi odmownych. Co zrobić, aby otrzymać kredyt hipoteczny? Warunki uzyskania kredytu Przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny należy zweryfikować warunki jego pozyskania. Z jednej strony daje to możliwość przygotowania się jeszcze przed złożeniem wniosku, z drugiej pozwala ocenić i porównać dostępne na rynku oferty. Instytucje finansowe, poza weryfikacją tożsamości swoich klientów, wymagają dokumentacji potwierdzającej zdolność kredytową, a także opłacenia wkładu własnego. Podczas procesu weryfikacyjnego banki biorą pod uwagę wiek potencjalnych klientów. Okres spłaty kredytów mieszkaniowych nierzadko wynosi nawet 30 lat, a górna granica wieku dla ostatniej raty to około 75-80 lat. Kolejnym kryterium jest wartość nieruchomości. Przed otrzymaniem środków bank dokonuje jej wyceny i udziela kredytu w wysokości nieprzekraczającej 80-90% wartości mieszkania. Wkład własny Ubiegając się o kredyt hipoteczny, należy przygotować się na wkład własny w wysokości 20-30%. Środki te nie mogą pochodzić z innego zobowiązania (kredytu lub pożyczki). Co więcej, im wyższy wkład własny, tym lepsza pozycja negocjacyjna z bankiem – tak, starając się o kredyt, możemy negocjować warunki. Jeżeli przyszli inwestorzy nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy, mogą wspomóc się darowizną od rodziny lub środkami zgromadzonymi na rachunku IKE lub IKZE (środki odkładane na emeryturę). Jako wkład własny może posłużyć także posiadana nieruchomość lub działka budowlana – zabezpieczając kredyt, jako druga hipoteka. Zdolność kredytowa Przeszkodą w uzyskaniu środków może być niewystarczająca zdolność kredytowa. Do jej obliczenia bank bierze pod uwagę osiągane dochody oraz koszty utrzymania i ewentualne zaciągnięte już zobowiązania. Istotna jest także historia kredytowa, czyli m.in. sposób regulowania poprzednich zobowiązań. Jeżeli wszystkie raty były płacone w terminie, historia wpływa pozytywnie na ocenę zdolności. Dane historyczne gromadzone są w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), gdzie banki oraz inne instytucje udzielające kredytów i pożyczek na bieżąco przesyłają informacje na temat swoich klientów. To właśnie tam weryfikują potencjalnych klientów kredytodawcy. Jeżeli wystąpiły jakieś zaległości czy opóźnienia, konieczna może okazać się poprawa zdolności kredytowej. Poprawa zdolności kredytowej Przed złożeniem wniosku o kredyt dobrze jest przeanalizować nie tylko swoją bieżącą, ale także historyczną sytuację finansową. W tym celu można pobrać raport BIK, w którym znajduje się szczegółowa historia zobowiązań, wskaźnik sytuacji płatniczej, a także scoring BIK, czyli ocena punktowa. Są tam dane dotyczące pożyczek i kredytów, ale także innych zobowiązań, takich jak rachunki za prąd lub telefon. Po analizie może okazać się, że do poprawy zdolności kredytowej konieczne jest czyszczenie BIK. Więcej informacji na temat procesu znajdziesz w naszym poprzednim artykule: Jak wyczyścić BIK? Współpraca z ekspertami Ubieganie się o kredyt hipoteczny wymaga spełnienia szeregu warunków. Co istotne, banki mają różnorodne wymagania, a część z nich można zrealizować na wiele sposób. Zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony, przez brak wiedzy na temat alternatywnych rozwiązań. Dlatego wiele osób, zanim złoży wniosek, decyduje się na konsultację prawną. Dzięki wiedzy ekspertów zwiększają swoje szanse na otrzymanie kredytu, a jednocześnie mają pewność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jak legalnie płacić niskie podatki?
Nov 10 2021

Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa są wysokie – wypłaty dla pracowników, rachunki za prąd, czynsz, opłaty związane z oprogramowaniem oraz coraz droższa benzyna to tylko przykłady stałych zobowiązań większości firm. Zdarza się, że koszty przewyższają zyski i biznes przestaje być rentowny. Niebagatelny problem przedsiębiorców stanowią także coraz wyższe podatki. Są to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które należy uiszczać bez względu na formę prawną firmy – obowiązują zarówno we wszystkich typach spółek, jak i w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Do skarbu państwa regularnie odprowadzony jest m.in. PIT, CIT i VAT. Czy prowadzenie spółki musi wiązać się z wysokimi podatkami? Istnieje szereg sposobów na ich legalne obniżenie, ale konieczna jest do tego dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa. Na co warto zwrócić uwagę? Korzystaj z ulg W pierwszej kolejności dobrze jest zapoznać się z aktualną listą ulg podatkowych. Najbardziej popularne są preferencyjne stawki dla nowych działalności, czyli tzw. ulgi na start dla przedsiębiorcy, ale nie jest to jedyna możliwość. Ulgi przysługują także małym podatnikom (niższa stawka CIT), a także przedsiębiorstwom stawiającym na innowacje. W celu skorzystania z preferencyjnych stawek należy spełnić szereg warunków, które określone są w ustawie Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Warto sprawdzać aktualizacje, ponieważ corocznie wprowadzane są zmiany w regulacjach dotyczące prowadzenia firmy – również w kontekście ulg podatkowych. Rzetelne prowadzenie księgowości firmowej wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także nieustannego aktualizowania wiedzy. Pamiętaj o kosztach Skuteczną metodą na obniżenie podatków jest odliczanie kosztów uzyskania przychodów. Mogą to być m.in. stałe opłaty, takie jak czynsz, ale także sprzęt, materiały wykorzystywane podczas wykonywania pracy, a nawet usługi gastronomiczne (np. w przypadku prowadzenia szkoleń). Najczęściej dokumentuje się je za pomocą faktur, rachunków lub umów. Prowadzenie księgowości wymaga wiedzy na temat rodzajów dozwolonych kosztów. Znajomość przepisów jest tutaj przydatna, aby z jednej strony nie popełnić błędu, ale z drugiej nie działać zbyt zachowawczo. Im więcej prawdziwych kosztów uzyskania przychodu uda się odliczyć, tym niższe będą podatki. Wybierz optymalną formę opodatkowania Podstawą prowadzenia firmy i jednocześnie jedną z pierwszych decyzji młodych przedsiębiorców jest wybór formy prawnej działalności oraz rodzaju opodatkowania. Nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich – każdorazowo należy dopasować je do rodzaju świadczonych usług, ale także planów rozwoju i potencjału biznesu. Zakładanie spółek lub rejestrowanie działalności jednoosobowej niesie ze sobą szereg obowiązków, ale także przywilejów. Przemyślana, dobrze podjęta decyzja pływa m.in. na obniżenie podatków lub możliwość odroczenia ich płatności (np. w formie rozliczenia kwartalnego). Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na konsultacje z ekspertami, którzy dysponują szeroką wiedzą z zakresu prawa, księgowości, a także funkcjonowania biznesu. Postaw na efektywną księgowość dla firm Efektywna księgowość dla firm to podstawa dobrze prosperujących biznesów. Pomaga generować wyższe zyski, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Wygodną i bezpieczną opcją jest zaangażowanie zewnętrznej firmy mającej w kadrze specjalistów z różnych branż. Połączenie wiedzy prawnej z doświadczeniem księgowym i biznesowym pomaga odnaleźć najkorzystniejsze rozwiązania, również w kontekście maksymalnego obniżenia podatków. Outsourcing (szczególnie księgowość online) zazwyczaj jest dla przedsiębiorców mniej kosztowny niż zatrudnianie dodatkowych osób. Istotna jest także różnica w obrębie odpowiedzialności za ewentualne pomyłki. W przypadku zewnętrznej firmy (przy dobrze skonstruowanej umowie) to ona ponosi pełną odpowiedzialność finansową za popełnione błędy. Rozliczanie błędów pracowników regulują przepisy kodeksu pracy, co w praktyce często oznacza brak możliwości ubiegania się o pełną rekompensatę.

Kredyty dla osób zadłużonych
Nov 02 2021

Osoby wnioskujące o kredyt przechodzą kilka etapów weryfikacji. W przypadku bieżących zobowiązań prawdopodobieństwo otrzymania środków jest mniejsze, ale zadłużenie nie oznacza definitywnej odmowy. Banki oraz inne instytucje finansowe przed podjęciem decyzji sprawdzają potencjalnych klientów na wielu płaszczyznach, dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy dobrze jest się przygotować. Często najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z firmy doradczej, która bazując na doświadczeniu, przeprowadzi zadłużoną osobę przez cały proces wnioskowania o kolejne środki. W naszej kancelarii pracują eksperci, którzy wspierają kredytobiorców w całym procesie starania się o kredyt, włączając w to wstępną analizę, wybór najkorzystniejszych warunków, a także merytoryczne wsparcie w sytuacjach pogorszenia się sytuacji finansowej i wystąpienia problemów z terminowym regulowaniem płatności. Dlaczego warto zdać się na specjalistów? Bo proces uzyskania kredytu w przypadku istniejących zadłużeń jest utrudniony, a każde kolejne odrzucone przez instytucje finansowe zapytanie wpływa niekorzystnie na zdolność kredytową. Warunki otrzymania kredytu Osoby starające się o kredyt gotówkowy muszą liczyć się ze sprawdzeniem ich historii kredytowej. Banki za pomocą BIK (Biuro Informacji Kredytowej) weryfikują, czy wnioskodawcy terminowo regulowali swoje zadłużenia. Terminowe spłaty rat działają korzystnie, ale wszelkie opóźnienia mogą stanowić problem. W takim przypadku konieczna może okazać się poprawa zdolności kredytowej. Pod uwagę brane są dane historyczne wraz z scoring BIK (inaczej ocena punktowa), ale także przychody, wiek, aktualne zobowiązania i ewentualne posiadane nieruchomości. W zależności od wybranego banku i wysokości kredytu wartości graniczne mogą być różne. Swoją sytuację można wstępnie oszacować na podstawie raportu BIK – aby go pobrać, wystarczy założyć konto na bik.pl i uiścić jednorazową opłatę w wysokości 39 zł. >>> Przeczytaj także: Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać? Czyszczenie BIK Na podstawie raportu może okazać się, że konieczne będzie czyszczenie BIK. Jest to procedura regulowana przez prawo bankowe, zazwyczaj wymagająca przejścia kilku etapów. Wymaga znajomości przepisów, a także wiedzy na temat funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej. Na przestrzeni lat funkcjonowania Kancelarii Centrum udało nam się pomóc wielu klientom, a o naszej skuteczności świadczą m.in. dokumenty potwierdzające usunięcie z BIK, udostępnione na stronie internetowej. Podstawą naszej usługi jest wykonanie bezpłatnej analizy raportu i omówienie każdej sprawy indywidualnie. Dzięki temu przed podjęciem współpracy jesteśmy w stanie oszacować jej przebieg i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania dla osób starających się o kredyt. >>> Przeczytaj także: Jak wyczyścić BIK? Pożyczki pod zabezpieczenie Rozwiązaniem dla osób starających się o kredyt gotówkowy może być współpraca z inwestorami prywatnymi. W takim przypadku nie jest wymagane czyszczenie BIK czy pilna poprawa zdolności kredytowej. Jedynym warunkiem jest posiadanie nieruchomości, która może stanowić zabezpieczenie dla udzielonej pożyczki. Środki otrzymane w ten sposób mogą zostać spożytkowane np. na oddłużenie bieżących zaległości i tym samym poprawę płynności finansowej. Może to być także pierwszy krok do odbudowywania dobrej historii kredytowej. Spłata kredytu Świadcząc usługi dla naszych klientów, nie tylko ułatwiamy wnioskowanie o kredyt, ale także służymy pomocą w przypadku ewentualnych problemów ze spłatą. Zdarza się, że kredytobiorcy znajdują się w gorszej sytuacji finansowej i konieczne jest odroczenie pewnych płatności. Konsultacje z ekspertami pomagają w odnalezieniu najlepszego rozwiązania. Trzeba pamiętać o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Czasami pozornie beznadziejne położenie, przy odpowiednich zasobach wiedzy i doświadczenia można w stosunkowo prosty sposób odmienić. Dotyczy to zarówno problemów prywatnych, jak i firmowych. Jeżeli czujesz, że przyda Ci się wsparcie profesjonalistów, skontaktuj się z nami już dziś.

Tania księgowość dla spółki z o.o.
Oct 22 2021

Umiejętne prowadzenie firmy polega na balansowaniu pomiędzy generowaniem zysków i ograniczaniem kosztów – przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonych usług. Zakładanie spółek wiąże się z dużymi możliwościami, również finansowymi, ale jest także obarczone szeregiem zobowiązań. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). W praktyce oznacza to konieczność oddelegowania księgowości dedykowanemu pracownikowi lub zewnętrznej firmie. Która z tych opcji jest najkorzystniejsza pod względem jakości świadczonych usług, a także ceny? Pokusiliśmy się o poszukanie odpowiedzi na to pytanie. Księgowość dla firm: outsourcing czy etat? Już na wstępie wyeliminowaliśmy samodzielne prowadzenie księgowości np. przez prezesa zarządu. Pełna księgowość wymaga zasobów wiedzy i czasu, efektywniej jest więc ja oddelegować. Pozostają dwie możliwości – zatrudnienie specjalisty lub podpisanie umowy z zewnętrzną firmą. Oba warianty mają swoje plusy i minusy. Prowadzenie księgowości przez pracownika umożliwia stały przepływ informacji w firmie. Taka osoba zawsze jest „pod ręką”, co przyspiesza pewne wewnętrzne procesy. Z drugiej strony obecnie zewnętrzne firmy również pozostają do dyspozycji swoich klientów, co więcej nawet w przypadku urlopu osoby prowadzącej, zazwyczaj możliwy jest kontakt z osobą oddelegowaną do obsługi danej firmy. Koszt Osoba znajdująca się wewnątrz firmy zna ją bardzo dobrze. Jest na miejscu i ma możliwość błyskawicznej reakcji, nawet w przypadku niespodziewanych zdarzeń. Ta zaleta obarczona jest jednak znacznie wyższymi kosztami – etat jest dla spółki droższy niż zewnętrzna księgowość dla firm. Z drugiej strony zatrudniając firmę z zewnątrz, bardzo często zyskujemy kontakt nie tylko do księgowości, ale także obsługi prawnej. Zatrudnione przez kontrahenta osoby mają różne kompetencje i są w stanie zaproponować szerszy zakres usług. Dodatkowo na co dzień mają do czynienia z różnymi klientami, dzięki czemu zdobywają cenne doświadczenie, które może się przydać. Odpowiedzialność finansowa Podpisując rzetelną umowę z zewnętrzną firmą na prowadzenie księgowości, mamy pewność, że jeżeli popełni błąd, będzie za niego w pełni odpowiadać. W przypadku pomyłki można oczekiwać odszkodowania z polisy OC. Podmioty realizujące usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, ale firmy świadczące tylko takie usługi jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy dokumentacji dla potrzeb ZUS nie mają tego obowiązku. Przed podpisaniem umowy z księgowością, warto sprawdzić, czy posiada ona ubezpieczenie. Błędy popełnione przez pracownika podlegają pod kodeks pracy. W praktyce nawet w przypadku popełnienia rażącego błędu, powodującego dodatkowe koszty dla spółki, pracownik odpowiada finansowo tylko do wysokości trzech wynagrodzeń. Pod względem bezpieczeństwa prowadzenie księgowości przez zewnętrzną markę wydaje się korzystniejsze. Księgowość online czy offline? Poszukując tanich rozwiązań, dobrze jest rozważyć księgowość online. Firmy świadczące takie usługi zazwyczaj są znacznie tańsze niż te obsługujące swoich klientów stacjonarnie. Jest to związane m.in. z brakiem konieczności utrzymywania powiększonej infrastruktury biurowej z przestrzenią dla klientów. Również kontakt zdalny z kontrahentami pozwala oszczędzić czas – obu stronom. Współpraca zdalna była popularna już od kilku lat, ale to pandemia COVID pokazała, na jak dużą skalę jest możliwa. Wiele osób dopiero teraz zrozumiało, że kontakt za pośrednictwem telefonu lub Internetu jest znacznie prostszy i mniej problematyczny niż osobiste spotkania. Kancelaria Centrum Nasza kancelaria świadczy księgowość dla firm już od 2013 roku. Obsługujemy zarówno spółki z o.o., fundacje i stowarzyszenia, jak i JDG, czy spółki cywilne. W ramach działalności wykonujemy także obsługę kadrowo-płacową pracownika. W sposób kompleksowy zajmujemy się dokumentacją naszych klientów, przejmując również kontakt z urzędami. Od początku stawiamy na przejrzyste zasady współpracy i konkurencyjne ceny, a naszym celem jest oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów. >>> Sprawdź naszą ofertę: księgowość dla firm

Jak wyczyścić BIK?
Sep 28 2021

Podczas starań o kredyt, banki oraz inne instytucje finansowe weryfikują potencjalnych klientów, m.in. sprawdzając dane finansowe, również pod kątem terminowych spłat zobowiązań. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi te dane i na ich podstawie oblicza scoring BIK, czyli ocenę wiarygodności kontrahenta. Duża liczba punktów (w skali 1-100) wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej. Opóźnienia w spłatach należności obciążają wizerunek, co w konsekwencji może powodować odmowę udzielenia kolejnego kredytu. Również kontrahenci przed podjęciem współpracy mogą prosić o udokumentowanie wskaźnika sytuacji płatniczej. Dane widoczne w BIK Dla wielu osób poprawa zdolności kredytowej wiąże się z koniecznością tzw. czyszczenia BIK. Żeby jednak zrozumieć ten mechanizm, warto sprawdzić, jakie dane są udostępniane instytucjom finansowym, do których zwracamy się z prośbą o kredyt. W Biurze Informacji Kredytowej przechowywana jest historia finansów, gromadzona dzięki współpracy banków, firm udzielających pożyczek oraz SKOK-ów. Przekazywane informacje dotyczące bieżących zadłużeń wraz z historią ich spłaty, a także zapytań kredytowych. W BIK widoczne są aktualne zobowiązania, a także ewentualne opóźnienia w spłatach rat (nawet do 5 lat po spłacie kredytu). Możliwe jest samodzielne zweryfikowanie swoich danych finansowych, poprzez pobranie raportu BIK. >>> Sprawdź: Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać? Jak usunąć BIK? Starając się o wsparcie finansowe np. kredyt hipoteczny, trzeba przejść pozytywnie szereg etapów weryfikacyjnych, w tym wspomnianą na początku ocenę scoring BIK. Jej wysokość zależy od profilu finansowego potencjalnego klienta oraz porównania go do profili innych osób widniejących w bazie. Im lepszy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie spłacony w terminie. Niska ocena punktowa może oznaczać decyzję o odmowie przyznania środków. Wówczas warto przeanalizować wszystkie dane zawarte w raporcie i odnaleźć przyczynę. Taka weryfikacja często wykazuje, że jedynym rozwiązaniem jest czyszczenie BIK, czyli proces usuwania negatywnych wpisów. Jak długo Twoje dane są przetwarzane? W przypadku terminowej spłaty całej należności i braku zgody na dalsze przetwarzanie danych informacja o kredycie może zostać przesunięta do części statystycznej. Warto jednak pamiętać, że gromadzenie danych o uregulowanych zgodnie z harmonogramem należnościach pozwala budować dobrą historię kredytową. Inaczej jest w przypadku kredytów niespłaconych w terminie, kiedy opóźnienie wynosi więcej niż 60 dni i jednocześnie minęło 30 dni od chwili poinformowania przez bank – przechowywanie danych zostaje wydłużone do 5 lat, jednocześnie obniżając wiarygodność. Czyszczenie BIK Zdarza się, że poprawa zdolności kredytowej potrzebna jest szybciej niż po upływie pięciu lat, a wtedy konieczne może okazać się samodzielne (lub przy wsparciu zewnętrznej firmy) czyszczenie BIK. Usuwania danych determinowane jest przez regulacje zawarte w prawie bankowym. W praktyce cała procedura zazwyczaj składa się z 1 – 3 etapów, w zależności od wyników analizy Raportu BIK. Proces, aby zakończył się pozytywnie, powinien rozpoczynać się od szczegółowej weryfikacji wszystkich danych zgromadzonych w Bazie Informacji Kredytowej. Problematyczny może być nie tylko brak spłaty należności, ale także rodzaj i częstotliwość zapytań kredytowych. Samodzielne próby usunięcia negatywnych wpisów, szczególnie w bardziej skomplikowanych przypadkach, często kończą się niepowodzeniem. W celu skutecznej poprawy wiarygodności warto polegać na specjalizującej się w tym zakresie i mającej na tym polu udokumentowane osiągnięcia kancelarii. >>> Sprawdź naszą ofertę: Czyszczenie Rejestratorów BIK [url: http://www.kancelariacentrum.pl/czyszczenie-bik/] Kiedy warto wykonać analizę Raportu BIK? Negatywne informacje w BIK mogą być powodem odrzucenia wniosku o kredyt. Sytuacja może się powtarzać również w przypadku chęci zawarcia umowy najmu lub leasingu – zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i firm. Zła historia kredytowa obniża wiarygodność i renomę, dlatego warto zadbać, aby w BIK nie widniały żadne negatywne wpisy.

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?
Sep 16 2021

Zakładanie firmy wiąże się z koniecznością podejmowania wielu decyzji, a jedną z kluczowych jest wybór formy prawnej. To ona determinuje późniejsze funkcjonowanie biznesu oraz część kosztów związanych z jego prowadzeniem. Obecnie w Polsce najbardziej popularnymi rozwiązaniami są jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Obie formy mają swoje wady i zalety, które warto poznać przed podjęciem decyzji. Podstawowe różnice: JDG vs. spółka z o.o. Wśród podstawowych różnic spółki z o.o. i JDG możemy wyróżnić obszary związane z odpowiedzialnością finansową, księgowością oraz rodzajem i stawką odprowadzanych podatków. Również rejestracja spółki przebiega w inny sposób niż założenie JDG. Różnice pojawiają się także na poziomie płatności do ZUS. W przypadku spółki, która ma więcej niż jednego wspólnika, możliwa jest rezygnacja ze składek. Właściciele JDG natomiast zobowiązani są do regulowania należności emerytalnych i rentowych. W ramach prowadzenia działalności uniknięcie kosztów związanych ze składkami możliwe jest tylko w przypadku jednoczesnego posiadania ubezpieczenia w innym miejscu np. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Odpowiedzialność Często decyzja o wyborze formy prawnej podyktowana jest różnicami w zakresie odpowiedzialności finansowej. W przypadku JDG za nieuregulowane zobowiązania właściciel może odpowiadać całym swoim majątkiem. Jest to niewątpliwa wada tego rozwiązania i jednocześnie powód, dla którego wielu przedsiębiorców decyduje się na zakładanie spółek. W momencie utworzenia spółka z o.o. staje się osobą prawną. Dzięki temu odpowiedzialność wspólników za ewentualne zadłużenia ograniczona jest kwotą wkładu wniesionego do spółki – minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5000 zł. Księgowość Z drugiej strony wybór spółki z o.o. może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Potrzebna jest nie tylko pomoc w zakładaniu spółki, ale także w prowadzeniu księgowości. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest posiadanie na bieżąco uzupełnianych ksiąg rachunkowych, co w praktyce równa się konieczności zatrudnienia księgowego lub współpracy z zewnętrzną firmą. W przypadku JDG nie jest wymagana pełna księgowość, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To rozwiązanie jest znacznie prostsze, dlatego część przedsiębiorców decyduje się wypełniać je samodzielnie. Jest to obarczone pewnym ryzykiem, ponieważ przepisy często się zmieniają i łatwo popełnić błąd lub coś przeoczyć. Podatki Spółki z o.o. zobowiązane są do opłacania podatku CIT, którego stawka może wynosić 19% lub preferencyjne 9%. Niższe opodatkowanie jest możliwe po spełnieniu szeregu warunków związanych m.in. z wysokością przychodów i formą utworzenia spółki. Dobrą praktyką jest współpraca z konsultantem posiadającym wiedzę z zakresu prawa i podatków, a także biznesu. Dzięki merytorycznemu wsparciu spółki mogą korzystać z licznych preferencji podatkowych (nie tylko związanych ze wspomnianym wyżej CIT). W przypadku JDG do wyboru są trzy formy opodatkowania: na zasadach ogólnych (17% lub 32% w zależności od wysokości dochodu),na zasadach podatku liniowego (19%),na zasadach ryczałtu (w szczególnych przypadkach). Nie istnieje najlepszy, uniwersalny wybór dla wszystkich przedsiębiorców. Najkorzystniejszą decyzję można podjąć tylko na podstawie analizy firmy i jej potencjału finansowego, a także wiedzy i doświadczenia z zakresu księgowości. Wybór warto skonsultować ze specjalistami. Jak założyć spółkę? Rejestracja spółki możliwa jest na dwa sposoby: u notariusza lub za pośrednictwem Internetu. Tradycyjna, osobista wizyta jest dobrym rozwiązaniem w przypadku potrzeby przygotowania indywidualnych zapisów w umowie spółki. Taki proces jest znacznie dłuższy, ale niezbędny w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Zakładanie spółek nowych, dla których wystarczające są standardowe wzorce, może być realizowane online. W tym przypadku niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W ramach usług naszej kancelarii oferujemy doradztwo oraz pomoc w zakładaniu spółki. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu lub zapoznania się z dodatkowymi informacjami w zakładce: Zakładanie spółek.

Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać?
Sep 08 2021

Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać? Udzielanie kredytu przez instytucje finansowe poprzedzone jest procesem weryfikacyjnym. Procedury są różne w zależności od banku, kwoty o jaką wnioskujemy oraz innych czynników, ale najważniejszym etapem – zaraz po weryfikacji tożsamości – jest sprawdzenie historii kredytowej oraz ewentualnych zobowiązań finansowych klienta. Organizacją odpowiedzialną za gromadzenie danych jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Dostęp do zgromadzonych informacji posiadają instytucje związane z sektorem finansowym, ale także sami zainteresowani mogą je pobrać w formie Raportu BIK za pośrednictwem Internetu (bez wychodzenia z domu!). W jakich przypadkach warto po niego sięgać? Co dokładnie zawiera i gdzie go szukać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym tekście. Co to jest raport BIK? Raport BIK to dokument, w którym znajduje się kompletna informacja dotycząca Twojej historii kredytowej oraz bieżących zobowiązań finansowych. Jest przydatny np. kiedy chcesz wziąć kredyt, ponieważ pozwala wstępnie ocenić szanse na jego otrzymanie. Czasem konsumenci sięgają po raport dopiero po usłyszeniu od banku odmowy, aby sprawdzić, co było powodem negatywnej decyzji. Zaletą raportu jest jego czytelność i prostota przedstawienia kluczowych informacji (również za pomocą ikon). Jednocześnie stanowi kompendium, które zawiera dane z bazy BIK i bazy BIG InfoMonitor, w tym: historia kredytowa, ocena punktowa oraz szczegóły dotyczące bieżących zobowiązań np. ewentualne opóźnienia w płatnościach. Historia kredytowa Podstawowym elementem Raportu BIK jest historia kredytowa, tworzona i na bieżąco aktualizowana dzięki współpracy banków oraz innych instytucji finansowych. Każda próba uzyskania kredytu, a także każde zaciągnięte zobowiązanie jest przesyłane do bazy. Na podstawie tych danych weryfikowana jest wiarygodność kredytowa, czyli ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy. Historia w bazie BIK obejmuje wysokość oraz datę uzyskania kredytu, a także spłaty. Notowane są zarówno opóźnienia (które wpływają negatywnie na Twoją wiarygodność), jak i terminowe wpłaty. Regulowanie wszystkich kredytów zgodnie z harmonogramem jest sygnałem dla banku, że kolejne zobowiązanie prawdopodobnie również uregulujesz bez opóźnień. Wskaźnik sytuacji płatniczej Wskaźnik bieżących płatności daje podgląd na aktualną sytuację finansową. Może to być szczególnie ważne w przypadku spłaty różnych zobowiązań jednocześnie np. kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, karta kredytowa itd. W ten sposób upewnisz się, czy nie zapomniałeś uregulować w terminie wszystkich rat. Jednocześnie jest to możliwość, aby sprawdzić, czy ktoś inny nie zaciągnął zobowiązania, podszywając się pod Ciebie. Wskaźnik można wykorzystać także jako potwierdzenie swojej wiarygodności. Wystarczy przedstawić dokument np. potencjalnym kontrahentom, aby wykazać bieżącą sytuację płatniczą. Scoring BIK Ocena punktowa (ang. score) to liczba w skali od 1 do 100, która opisuje ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Do obliczeń brana jest pod uwagę historia kredytowa, którą porównuje się z profilami innych klientów. Im bardziej dane są zbieżne z danymi osób płacących w terminie, tym Twoja ocena jest wyższa – co proporcjonalnie poprawia zdolność kredytową. Im więcej punktów otrzymasz, tym lepiej, ale akceptowalny poziom scoring BIK jest indywidualny dla poszczególnych banków. Oczywiście nie jest to jedyne kryterium przesądzające o otrzymaniu lub nie gotówki. Instytucje finansowe weryfikują również inne czynniki m.in. zarobki, wiek, stan cywilny i posiadane nieruchomości. Jak pobrać Raport BIK? Przed pobraniem raportu należy zarejestrować się na stronie bik.pl, do czego potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, karta pobytu lub paszport. Konieczne jest także zrealizowanie przelewu o wartości 1 zł z własnego konta bankowego. Po wypełnieniu danych oraz po pozytywnej weryfikacji procesu można zalogować się na stronę i pobrać raport. >>> Szczegółowa instrukcja pobierania BIK