Jak wyczyścić BIK?
Sep 28 2021

Podczas starań o kredyt, banki oraz inne instytucje finansowe weryfikują potencjalnych klientów, m.in. sprawdzając dane finansowe, również pod kątem terminowych spłat zobowiązań. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi te dane i na ich podstawie oblicza scoring BIK, czyli ocenę wiarygodności kontrahenta. Duża liczba punktów (w skali 1-100) wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej. Opóźnienia w spłatach należności obciążają wizerunek, co w konsekwencji może powodować odmowę udzielenia kolejnego kredytu. Również kontrahenci przed podjęciem współpracy mogą prosić o udokumentowanie wskaźnika sytuacji płatniczej. Dane widoczne w BIK Dla wielu osób poprawa zdolności kredytowej wiąże się z koniecznością tzw. czyszczenia BIK. Żeby jednak zrozumieć ten mechanizm, warto sprawdzić, jakie dane są udostępniane instytucjom finansowym, do których zwracamy się z prośbą o kredyt. W Biurze Informacji Kredytowej przechowywana jest historia finansów, gromadzona dzięki współpracy banków, firm udzielających pożyczek oraz SKOK-ów. Przekazywane informacje dotyczące bieżących zadłużeń wraz z historią ich spłaty, a także zapytań kredytowych. W BIK widoczne są aktualne zobowiązania, a także ewentualne opóźnienia w spłatach rat (nawet do 5 lat po spłacie kredytu). Możliwe jest samodzielne zweryfikowanie swoich danych finansowych, poprzez pobranie raportu BIK. >>> Sprawdź: Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać? Jak usunąć BIK? Starając się o wsparcie finansowe np. kredyt hipoteczny, trzeba przejść pozytywnie szereg etapów weryfikacyjnych, w tym wspomnianą na początku ocenę scoring BIK. Jej wysokość zależy od profilu finansowego potencjalnego klienta oraz porównania go do profili innych osób widniejących w bazie. Im lepszy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie spłacony w terminie. Niska ocena punktowa może oznaczać decyzję o odmowie przyznania środków. Wówczas warto przeanalizować wszystkie dane zawarte w raporcie i odnaleźć przyczynę. Taka weryfikacja często wykazuje, że jedynym rozwiązaniem jest czyszczenie BIK, czyli proces usuwania negatywnych wpisów. Jak długo Twoje dane są przetwarzane? W przypadku terminowej spłaty całej należności i braku zgody na dalsze przetwarzanie danych informacja o kredycie może zostać przesunięta do części statystycznej. Warto jednak pamiętać, że gromadzenie danych o uregulowanych zgodnie z harmonogramem należnościach pozwala budować dobrą historię kredytową. Inaczej jest w przypadku kredytów niespłaconych w terminie, kiedy opóźnienie wynosi więcej niż 60 dni i jednocześnie minęło 30 dni od chwili poinformowania przez bank – przechowywanie danych zostaje wydłużone do 5 lat, jednocześnie obniżając wiarygodność. Czyszczenie BIK Zdarza się, że poprawa zdolności kredytowej potrzebna jest szybciej niż po upływie pięciu lat, a wtedy konieczne może okazać się samodzielne (lub przy wsparciu zewnętrznej firmy) czyszczenie BIK. Usuwania danych determinowane jest przez regulacje zawarte w prawie bankowym. W praktyce cała procedura zazwyczaj składa się z 1 – 3 etapów, w zależności od wyników analizy Raportu BIK. Proces, aby zakończył się pozytywnie, powinien rozpoczynać się od szczegółowej weryfikacji wszystkich danych zgromadzonych w Bazie Informacji Kredytowej. Problematyczny może być nie tylko brak spłaty należności, ale także rodzaj i częstotliwość zapytań kredytowych. Samodzielne próby usunięcia negatywnych wpisów, szczególnie w bardziej skomplikowanych przypadkach, często kończą się niepowodzeniem. W celu skutecznej poprawy wiarygodności warto polegać na specjalizującej się w tym zakresie i mającej na tym polu udokumentowane osiągnięcia kancelarii. >>> Sprawdź naszą ofertę: Czyszczenie Rejestratorów BIK [url: http://www.kancelariacentrum.pl/czyszczenie-bik/] Kiedy warto wykonać analizę Raportu BIK? Negatywne informacje w BIK mogą być powodem odrzucenia wniosku o kredyt. Sytuacja może się powtarzać również w przypadku chęci zawarcia umowy najmu lub leasingu – zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i firm. Zła historia kredytowa obniża wiarygodność i renomę, dlatego warto zadbać, aby w BIK nie widniały żadne negatywne wpisy.

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?
Sep 16 2021

Zakładanie firmy wiąże się z koniecznością podejmowania wielu decyzji, a jedną z kluczowych jest wybór formy prawnej. To ona determinuje późniejsze funkcjonowanie biznesu oraz część kosztów związanych z jego prowadzeniem. Obecnie w Polsce najbardziej popularnymi rozwiązaniami są jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Obie formy mają swoje wady i zalety, które warto poznać przed podjęciem decyzji. Podstawowe różnice: JDG vs. spółka z o.o. Wśród podstawowych różnic spółki z o.o. i JDG możemy wyróżnić obszary związane z odpowiedzialnością finansową, księgowością oraz rodzajem i stawką odprowadzanych podatków. Również rejestracja spółki przebiega w inny sposób niż założenie JDG. Różnice pojawiają się także na poziomie płatności do ZUS. W przypadku spółki, która ma więcej niż jednego wspólnika, możliwa jest rezygnacja ze składek. Właściciele JDG natomiast zobowiązani są do regulowania należności emerytalnych i rentowych. W ramach prowadzenia działalności uniknięcie kosztów związanych ze składkami możliwe jest tylko w przypadku jednoczesnego posiadania ubezpieczenia w innym miejscu np. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Odpowiedzialność Często decyzja o wyborze formy prawnej podyktowana jest różnicami w zakresie odpowiedzialności finansowej. W przypadku JDG za nieuregulowane zobowiązania właściciel może odpowiadać całym swoim majątkiem. Jest to niewątpliwa wada tego rozwiązania i jednocześnie powód, dla którego wielu przedsiębiorców decyduje się na zakładanie spółek. W momencie utworzenia spółka z o.o. staje się osobą prawną. Dzięki temu odpowiedzialność wspólników za ewentualne zadłużenia ograniczona jest kwotą wkładu wniesionego do spółki – minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5000 zł. Księgowość Z drugiej strony wybór spółki z o.o. może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Potrzebna jest nie tylko pomoc w zakładaniu spółki, ale także w prowadzeniu księgowości. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest posiadanie na bieżąco uzupełnianych ksiąg rachunkowych, co w praktyce równa się konieczności zatrudnienia księgowego lub współpracy z zewnętrzną firmą. W przypadku JDG nie jest wymagana pełna księgowość, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To rozwiązanie jest znacznie prostsze, dlatego część przedsiębiorców decyduje się wypełniać je samodzielnie. Jest to obarczone pewnym ryzykiem, ponieważ przepisy często się zmieniają i łatwo popełnić błąd lub coś przeoczyć. Podatki Spółki z o.o. zobowiązane są do opłacania podatku CIT, którego stawka może wynosić 19% lub preferencyjne 9%. Niższe opodatkowanie jest możliwe po spełnieniu szeregu warunków związanych m.in. z wysokością przychodów i formą utworzenia spółki. Dobrą praktyką jest współpraca z konsultantem posiadającym wiedzę z zakresu prawa i podatków, a także biznesu. Dzięki merytorycznemu wsparciu spółki mogą korzystać z licznych preferencji podatkowych (nie tylko związanych ze wspomnianym wyżej CIT). W przypadku JDG do wyboru są trzy formy opodatkowania: na zasadach ogólnych (17% lub 32% w zależności od wysokości dochodu),na zasadach podatku liniowego (19%),na zasadach ryczałtu (w szczególnych przypadkach). Nie istnieje najlepszy, uniwersalny wybór dla wszystkich przedsiębiorców. Najkorzystniejszą decyzję można podjąć tylko na podstawie analizy firmy i jej potencjału finansowego, a także wiedzy i doświadczenia z zakresu księgowości. Wybór warto skonsultować ze specjalistami. Jak założyć spółkę? Rejestracja spółki możliwa jest na dwa sposoby: u notariusza lub za pośrednictwem Internetu. Tradycyjna, osobista wizyta jest dobrym rozwiązaniem w przypadku potrzeby przygotowania indywidualnych zapisów w umowie spółki. Taki proces jest znacznie dłuższy, ale niezbędny w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Zakładanie spółek nowych, dla których wystarczające są standardowe wzorce, może być realizowane online. W tym przypadku niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W ramach usług naszej kancelarii oferujemy doradztwo oraz pomoc w zakładaniu spółki. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu lub zapoznania się z dodatkowymi informacjami w zakładce: Zakładanie spółek.

Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać?
Sep 08 2021

Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać? Udzielanie kredytu przez instytucje finansowe poprzedzone jest procesem weryfikacyjnym. Procedury są różne w zależności od banku, kwoty o jaką wnioskujemy oraz innych czynników, ale najważniejszym etapem – zaraz po weryfikacji tożsamości – jest sprawdzenie historii kredytowej oraz ewentualnych zobowiązań finansowych klienta. Organizacją odpowiedzialną za gromadzenie danych jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Dostęp do zgromadzonych informacji posiadają instytucje związane z sektorem finansowym, ale także sami zainteresowani mogą je pobrać w formie Raportu BIK za pośrednictwem Internetu (bez wychodzenia z domu!). W jakich przypadkach warto po niego sięgać? Co dokładnie zawiera i gdzie go szukać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym tekście. Co to jest raport BIK? Raport BIK to dokument, w którym znajduje się kompletna informacja dotycząca Twojej historii kredytowej oraz bieżących zobowiązań finansowych. Jest przydatny np. kiedy chcesz wziąć kredyt, ponieważ pozwala wstępnie ocenić szanse na jego otrzymanie. Czasem konsumenci sięgają po raport dopiero po usłyszeniu od banku odmowy, aby sprawdzić, co było powodem negatywnej decyzji. Zaletą raportu jest jego czytelność i prostota przedstawienia kluczowych informacji (również za pomocą ikon). Jednocześnie stanowi kompendium, które zawiera dane z bazy BIK i bazy BIG InfoMonitor, w tym: historia kredytowa, ocena punktowa oraz szczegóły dotyczące bieżących zobowiązań np. ewentualne opóźnienia w płatnościach. Historia kredytowa Podstawowym elementem Raportu BIK jest historia kredytowa, tworzona i na bieżąco aktualizowana dzięki współpracy banków oraz innych instytucji finansowych. Każda próba uzyskania kredytu, a także każde zaciągnięte zobowiązanie jest przesyłane do bazy. Na podstawie tych danych weryfikowana jest wiarygodność kredytowa, czyli ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy. Historia w bazie BIK obejmuje wysokość oraz datę uzyskania kredytu, a także spłaty. Notowane są zarówno opóźnienia (które wpływają negatywnie na Twoją wiarygodność), jak i terminowe wpłaty. Regulowanie wszystkich kredytów zgodnie z harmonogramem jest sygnałem dla banku, że kolejne zobowiązanie prawdopodobnie również uregulujesz bez opóźnień. Wskaźnik sytuacji płatniczej Wskaźnik bieżących płatności daje podgląd na aktualną sytuację finansową. Może to być szczególnie ważne w przypadku spłaty różnych zobowiązań jednocześnie np. kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, karta kredytowa itd. W ten sposób upewnisz się, czy nie zapomniałeś uregulować w terminie wszystkich rat. Jednocześnie jest to możliwość, aby sprawdzić, czy ktoś inny nie zaciągnął zobowiązania, podszywając się pod Ciebie. Wskaźnik można wykorzystać także jako potwierdzenie swojej wiarygodności. Wystarczy przedstawić dokument np. potencjalnym kontrahentom, aby wykazać bieżącą sytuację płatniczą. Scoring BIK Ocena punktowa (ang. score) to liczba w skali od 1 do 100, która opisuje ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Do obliczeń brana jest pod uwagę historia kredytowa, którą porównuje się z profilami innych klientów. Im bardziej dane są zbieżne z danymi osób płacących w terminie, tym Twoja ocena jest wyższa – co proporcjonalnie poprawia zdolność kredytową. Im więcej punktów otrzymasz, tym lepiej, ale akceptowalny poziom scoring BIK jest indywidualny dla poszczególnych banków. Oczywiście nie jest to jedyne kryterium przesądzające o otrzymaniu lub nie gotówki. Instytucje finansowe weryfikują również inne czynniki m.in. zarobki, wiek, stan cywilny i posiadane nieruchomości. Jak pobrać Raport BIK? Przed pobraniem raportu należy zarejestrować się na stronie bik.pl, do czego potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, karta pobytu lub paszport. Konieczne jest także zrealizowanie przelewu o wartości 1 zł z własnego konta bankowego. Po wypełnieniu danych oraz po pozytywnej weryfikacji procesu można zalogować się na stronę i pobrać raport. >>> Szczegółowa instrukcja pobierania BIK